منوی اصلی

دعای بعد از رکعت چهارم نماز شب

دعای امام صادق (ع) (دعای بعد از رکعت چهارم نماز شب) (مفاتیح الجنان)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
این دعا را شیخ طوسی در کتاب مصباح، بعد از رکعت چهارم نقل می کند:

دعای بعد از رکعت چهارم نماز شب (مصباح المتهجد)

دعایی است که بعد از رکعت چهارم نماز شب می خوانیم:

نماز دو رکعت دوم نماز شب (مصباح المتهجد)

بعد از دو رکعت اول، دو رکعت بعدی را به شرح زیر می خوانیم و همچنین دعاهای بعد از این دو رکعت را بیان می کنیم:


جستجوی : دعای بعد از رکعت چهارم نماز شب

فهرست اعمال سال مفاتیح الجنان (باب دوم)

اول رجب                 احیا در چهار شب از سال                 دعای شب اول ماه رجب بعد از نماز عشا ...                 دعای سجده بعد از نماز شب                 دعای بعد از نماز وتر در شب اول رجب اعمال روز اول رجب ... ماه نماز مستحبی شب اول هر ماه نماز مستحبی روز اول هر ماه دعای بعد از نماز روز اول هر ماه    اعمال عید ...

نماز دو رکعت چهارم نماز شب (مصباح المتهجد)

المتهجد و سلاح المتعبد الانسان الملك نمازها نماز شب دعای سجده آخر نماز شب دعای بعد از نماز شب ...

دعای بعد از دو رکعت سوم (رکعت ششم) نماز نافله شب (مصباح المتهجد)

سچده شکر بعد از نماز شب نمازها دعای بعد از رکعت ششم نماز شب ... سَبْعَ مَرَّاتٍ. [1]) سوره مریم، آیه 1. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد مريم نماز شب دعای بعد از نماز شب ...

فهرست ادعیه مفاتیح الجنان (باب اول)

در روز جمعه              دعای 48 صحیفه در روز جمعه              دو رکعت نماز بعد از نماز ظهر روز جمعه ... هر نماز دعای لا اله الا الله واحدا.. استغفار بعد از هر نماز دعای اللهم اهدنی من عندک... تهلیل بعد از ... هر نماز هنگام طلوع و غروب دعای سبحان الله کلما سبح الله شیء.. تلاوت آیاتی از قرآن بعد از هر نماز دعای ...

ادعیه مفاتیح الجنان (باب اول)

              دعای اللهم هذا یوم مبارک (دعای چهل و هشتم صحیفه)               دو رکعت نماز بعد از نماز ظهر روز ... هر نماز دعای لا اله الا الله واحدا.. استغفار بعد از هر نماز دعای اللهم اهدنی من عندک... تهلیل بعد از ... هر نماز هنگام طلوع و غروب دعای سبحان الله کلما سبح الله شیء.. تلاوت سوره حمد بعد از هر نماز تلاوت آیه ...

دعای بعد از هر رکعت نماز نافله شب (مصباح المتهجد)

و سلاح المتعبد نمازها تعقیبات نمازهای مستحب البقرة نماز شب دعای بعد از نماز شب نمازها سچده شکر بعد از ... وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ عَقِيبَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ عَلَى اَلتَّكْرَارِ و مستحب است که بعد از هر رکعت از نماز ... ما ينبغي أن يفعله من غفل عن صلاة الليل آنچه که برای رفع غفلت از نماز شب می توان انجام داد ...

دعای امام رضا (ع) بعد از رکعت هشتم نماز شب (مصباح المتهجد)

المتهجد و سلاح المتعبد نماز شب دعای بعد از نماز شب دعای بعد از رکعت هشتم نماز شب نمازها امام رضا علیه ... السلام دعای امام رضا علیه السلام ...