منوی اصلی

دعای جامع دنیا و آخرت

دعای یا من اظهر الجمیل (مفاتیح الجنان)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
3. دعایی است که از گناهان حفظ می کند و دربرگیرنده رستگاری در دنیا و آخرت است:

دعای جامع دنیا و آخرت از امام صادق (ع)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
دعاهایی که از امام صادق علیه السلام نقل شده از جمله، دعای جامع دنیا و آخرت:

دعای جامع از امام باقر (ع)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
دعای جامع از امام باقر علیه السلام و دعایی که از مسلم روایت شده است:


جستجوی : دعای جامع دنیا و آخرت

فهرست رساله باقیات الصالحات

خدا بودن دعای جبرئیل هنگام عبادت خدا در شب و روز دعای سریع الاجابه دعای جامع دنیا و آخرت از امام صادق ... المشرق دعای کفایت امور دنیا و آخرت دعای دیدن جای خود در بهشت قبل از مرگ باب دوم: نمازهای مستحبی نماز ... و عوذات    فصل دهم: ذکر چند دعای نافع برای حوایج دنیا و آخرت دعای امام صادق (ع) برای حوایج دنیا و آخرت ...

آخرت در احادیث

مَلِكٌ قادرٌ. هلا اى مردم! دنيا متاعى است آماده كه نيكو و بد از آن مى خورند، و آخرت و عده اى است راست كه ... حَرَصَ علَى الدُّنيا هَلَكَ. هر كس براى آخرت حرص زند آن را به دست مى آورد و هر كه براى دنيا حرص زند نابود ... السُّعَداءِ. دنيا آرزوى شور بختان است، و آخرت پيروزى نيكبختان. (غرر الحكم: ۶۹۴ ـ ۶۹۵)   امام على عليه السلام:  ...

دعای کفایت امور دنیا و آخرت

دنیا و آخرت با ترجمه فارسی دانلود فایل pdf دعای کفایت امور دنیا و آخرت با ترجمه فارسی دانلود فایل word ... دعای کفایت امور دنیا و آخرت بدون ترجمه فارسی دانلود فایل pdf دعای کفایت امور دنیا و آخرت بدون ترجمه ... و روز اعمال ما بین الطلوعین کفایت امور دنیا کفایت امور آخرت دانلود متن دعای کفایت امور دنیا و آخرت ...

دعای دیگر امام صادق (ع) برای حوائج دنیا و آخرت

حوائج دنیا و آخرت با ترجمه فارسی دانلود فایل pdf دعای دیگر امام صادق علیه السلام برای حوائج دنیا و آخرت ... با ترجمه فارسی دانلود فایل word دعای دیگر امام صادق علیه السلام برای حوائج دنیا و آخرت بدون ترجمه ... فارسی دانلود فایل pdf دعای دیگر امام صادق علیه السلام برای حوائج دنیا و آخرت بدون ترجمه فارسی مفاتيح ...

دعای امام صادق (ع) برای حوائج دنیا و آخرت

و آخرت با ترجمه فارسی دانلود فایل pdf دعای امام صادق علیه السلام برای حوائج دنیا و آخرت با ترجمه فارسی ... دانلود فایل word دعای امام صادق علیه السلام برای حوائج دنیا و آخرت بدون ترجمه فارسی دانلود فایل pdf دعای ... کافی ادعیه ایام دعا برای حوائج دنیا و آخرت دعای امام صادق علیه السلام دانلود متن دعای امام صادق علیه ...