منوی اصلی

لیالی البیض ماه شعبان

نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاهم، در ادامه این فصل نمازی که در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان خوانده می شود بیان می گردد:

نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب سیزدهم رجب، در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان این نماز خوانده می شود به کیفیت زیر:

نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب، ایام البیض روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هستند که امام صادق علیه السلام فرمودند حق تعالى فضيلت سه ماه را به اين امّت داده است كه به احدى از امّت‌هاى گذشته نداده است و این سه ماه: رجب، شعبان و رمضان و این نماز در ایام البیض این سه ماه خوانده می شود:


جستجوی : لیالی البیض ماه شعبان

نماز مستحبی در شب های بیض ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب سیزدهم اول لیالی بیض است و کیفیت نماز امشب و دو شب بعد(یعنی شب چهاردهم ... ماه های قمری شعبان اعمال مناسبتها امام حسین (ع) ایام البیض نمازها نمازهای مستحب نمازها ماه شعبان اعمال ... ماه شعبان لیالی بیض ماه شعبان شب سیزدهم ماه شعبان اعمال لیالی بیض نماز لیالی بیض ماه شعبان نماز ماه ...

نماز مستحبی در شب های بیض ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ایام البیض ماه شعبان است يعنى سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم چنانچه در اعمال ماه رجب مذكور شد كه ... شعبان اعمال لیالی بیض نماز لیالی بیض ماه شعبان نماز ماه شعبان ... از حفظ نتوانند خواند از روى قرآن مى‌توان خواند. زاد المعاد الإخلاص الفاتحة الملك يس نمازها اعمال ماه ...

نماز مستحبی دو رکعتی در شب سیزدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب سیزدهم که اول لیالی بیض است و از جمله اعمال آن، دو رکعت نماز که در شب ... چهاردهم این نماز خوانده می شود به چهار رکعت، به دو سلام. نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب، شعبان ... و رمضان مفاتيح الجنان اعمال ماه های قمری رمضان اعمال مناسبتها ایام البیض نمازها نمازهای مستحب الإخلاص ...

روزه گرفتن در ایام البیض ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ایام البیض ماه شعبان است يعنى سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم؛ روزه هرسه روز سنّت است زاد المعاد ... آداب و سنن اعمال ماه شعبان ایام البیض ماه شعبان ...

روزه سه روز اول، وسط و آخر ماه شعبان (زاد المعاد)

و سه روز آخر ماه. زاد المعاد آداب و سنن اعمال ماه شعبان ایام البیض ماه شعبان ولادت امام حسین علیه ... اعمال ماه شعبان؛ از حضرت امام رضا عليه السّلام منقول است استحباب روزه‌ى سه روز اوّل و سه روز ميان ...

نماز مستحبی شش رکعتی در شب نیمه شعبان

الإخلاص الفاتحة الملك يس نمازها ماه شعبان اعمال ماه شعبان شب نیمه شعبان اعمال شب نیمه شعبان لیالی بیض ماه ... شعبان نماز لیالی بیض ماه شعبان نماز شب نیمه شعبان اعمال شب ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه ... اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نيمه شعبان؛ شب بسيار مباركى است، اين شب چند عمل دارد: شش ركعت نماز در ...

فهرست اعمال سال مفاتیح الجنان (باب دوم)

  فصل اول: فضیلت و اعمال ماه رجب فصل دوم: فضیلت و اعمال ماه شعبان فصل سوم: فضیلت و اعمال ماه رمضان ... رکعتی در ماه رجب تلاوت قرآن در ماه رجب و شعبان و رمضان نماز لیله الرغائب (شب آرزوها) فضیلت زیارت امام ... رجب اعمال شب سیزدهم رجب                   نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب و شعبان و رمضان اعمال ...