منوی اصلی

ماههای حرام

دعای رویت هلال ماه ذی القعده

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب دوم، فوائد ماه ذی القعده، فصل سوم و چهارم: آغاز بهره‌مندى از فضايل ماه ذي القعدة و کیفیت ورود به این ماه:

فضیلت روزه ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نوزدهم، فصل فضيلت روزه‌ى چند روز معين و تمامى روزهاى ماه رجب:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

فضیلت سه روز روزه داری از ماه های حرام (المراقبات)

فصل پانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى القعدة الحرام‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روایتی است از پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد روزه داری در ماه های حرام:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

نماز مستحبی روز یکشنبه ماه ذی القده (المراقبات)

فصل پانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى القعدة الحرام‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد توبه و استغفار و سپس فضیلت آنها بیان می گردد:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

احترام ماه ذی القعده

فصل پانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى القعدة الحرام‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ این ماه اولین ماه حرام است و جنگیدن در ماه های حرام، حرام است و احترام در این ماه:

فضیلت روزه ماه رجب (مفاتیح الجنان)

از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله روايت شده است كه رجب ماه بزرگ خدا است .. و كسى‏ كه يك روز از ماه رجب را روزه‏ بدارد، مستحقّ خشنودى بزرگ خدا مى شود؛

فضیلت سه روز، روزه از ماه های حرام (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: شانزدهم روزه در سه روز از ماه رجب

فضیلت سه روز روزه داری از ماه های حرام (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی القعده؛ اولین ماه حرام است و برای کسی که سه روز متوالی روزه بگیرد ثوابی گفته شده:

اعمال روز دهم ماه های حرام

اعمال ماه ذی القعده؛ در اینجا، سخنی از سید بن طاووس در روز دهم ماه های حرام آورده شده است؛

وقایع دهه اول محرم (مصباح المتهجد)

اعمال ماه محرم؛ این ماه آخرین ماه حرام است و وقایعی که در دهه اول ماه محرم رخ داده است را بیان می کنیم:

فضیلت روزه ماه رجب (مصباح المتهجد)

اعمال مشترک ماه رجب؛ از فضیلت روزه در این ماه همین بس که هر کس سه روز از این ماه را روزه بگیرد، خدا برای او ثواب روزه تمام سال را می نویسد:

فضیلت روزه ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ از فضایل روزه در ماه رجب: هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، ثواب روزه یک سال برای او بنویسند و اگر هفت روز، هفت در جهنم بر او بسته گردد و اگر هشت روز، هشت در بهشت بر او گشوده شود: