منوی اصلی

مولوی

معرفی کتاب نقدی بر احوال و اقوال مولوی

پژوهشی پیرامون مولوی اثر دکتر حسین فریدونی

دانیال دایر

شعری از مولانا که نویسنده انگلیسی را به اسلام رهنمون ساخت

نویسنده ایی اهل شهری نزدیکی منچستر که زیبایی شعر مولانا وی را با اسلام آشنا کرد

حدیث درباره شعر

شعر مولانا درباره حج

لبيك لبيك اى كرم، سوداى تست اندر سرم ز آب تو چرخى مى‏زنم مانند چرخ آسيا

پیامبر رحمت در شعر شاعران

ماه فرو ماند ار جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد