منوی اصلی

مداحی وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها

کلیپ صوتی روضه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - میثم مطیعی

کلیپ صوتی روضه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - میثم مطیعی (+ متن)

تو شهید ولایتی بانو، در هوای امام جان دادی

کلیپ صوتی روضه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - میثم مطیعی

کلیپ صوتی روضه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - میثم مطیعی

بهشت پنجره ای رو به بیکرانه نداشت

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - میثم مطیعی

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - میثم مطیعی

خدایا خزان شد بهارم، دمادم به ماتم دچارم 
کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - میثم مطیعی

خیال تو از اهل قم راحت، ندیدم از آنها به جز رحمت

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - میثم مطیعی

نه جسارت نمی کنم؛ اما گاه من را خطاب کن بانو