منوی اصلی

میزان الحکمه جلد دوم

پاداش در احادیث

امام على عليه السلام :بزرگترين پاداش، پاداش انصاف است.

حدیث درباره توبه

توبه از نظر احادیث

امام على عليه السلام: توبه دلها را پاك مى كند و گناهان را مى شويد.

احادیث درباره حجاب

حجاب از نظر احادیث

امام على عليه السلام ـ به فرزندش حسن عليه السلام ـ فرمود: براى اينكه ديده شان به نا محرمان نيفتد آنها (زنان) را در پرده نگه دار؛ زيرا ...

حدیث درباره حجّت

حجّت از نظر احادیث

امام على عليه السلام : اى مردم! خداوند سبحان را در زمين حجّتى استوارتر از پيامبر ما محمّد صلى الله عليه و آله و حكمتى رساتر از كتابش نيست.

حج از نظر احادیث

حج از نظر احادیث

امام على عليه السلام: زائر حجّ و عمره ميهمان خداست و خداوند به او آمرزش هديه مى كند.

حدیث درباره حدیث

حدیث از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: خداوند شاداب و خرّم گرداند بنده اى را كه گفتار مرا بشنود و آن را بفهمد و سپس از طرف من به ديگران برساند.

حدیث درباره جنگ

جنگ از نظر احادیث

امام على عليه السلام: لجاجت، خيزشگاه جنگهاست.

حدیث درباره حد

حدود از نظر احادیث

امام على عليه السلام: در هيچ حدّى از حدود، كفالت وجود ندارد.

حدیث درباره محارب

محارب از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: هر كس [عليه ديگران] شمشير بركشد مهدور الدم است.

مجلس در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: مجلسها امانت اند و روا نيست كه مؤمنى از مؤمن ديگر [يا فرمود : از برادر مؤمن خود]، كار ناپسندى را بازگو كند.

حدیث درباره همنشین

همنشین از نظر احادیث

امام على عليه السلام: با دانشمندان بنشين تا بر دانشت افزوده گردد، اَدَبت نيكو شود و تزكيه نفس يابى.

تجسس در احادیث

تجسس در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: من مأمور نيستم كه دلهاى مردم را بكاوم و درونشان را بشكافم.

بلاغت در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: همانا برخى از بيانها سحر است، و برخى دانشها نادانى است و برخى سخنها گنگى و بى زبانى.

سرزمین در احادیث

امام على عليه السلام: براى تو شهرى سزاوارتر از شهر ديگر نيست؛ [بلكه] بهترين شهر آن شهرى است كه تو را پذيرا بُوَد.

گریستن در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در خطبه حجّة الوداع ـ فرمود:هر كس چشمانش از ترس خدا اشك ريزد براى هر قطره اشك او به اندازه كوه احد در ترازوى اعمالش پاداش مى نهند.

حجاب در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: دو گروه از دوزخيان را [هنوز] من نديده ام: گروهى كه تازيانه هايى مانند دم گاو در دست دارند و مردم را با آن مى زنند؛ و [گروه ديگر] زنانى كه پوشش [تن نما] دارند و برهنه اند...

تباه شدن اعمال در احادیث

امام صادق عليه السلام: خدايا! بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را از ناكامى آرزوهايمان و تباه شدن اعمالمان در پناه خود گير.

بازداشت در احادیث

امام على عليه السلام: ظلم است كه امام و پيشوا بعد از جارى كردن حدّ بر كسى، او را در بازداشت نگه دارد.

محبت (دوست داشتن پیامبر و خاندان او) در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: دوست داشتن من و دوست داشتن خاندان من در هفت جاى بسيار وحشتناك به كار آيد: هنگام مردن، در گور، هنگام رستاخيز، هنگام ديدن نامه اعمال، هنگام حسابرسى [اعمال]، نزد ترازو[ى اعمال ] و صراط.

محبت خدا (خدا دوستی) در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: الهى! محبّت خودت را محبوبترين چيزها نزد من گردان و ترس و خشيت از خودت را ترسناكترين چيزها در نظر من قرار ده و با شوق ديدارت نيازهاى دنيايى را از دل من بركن.

محبت (دوست داشتن برای خدا) در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: بهترين كارها دوستى و دشمنى كردن به خاطر خداوند متعال است.

حدیث درباره دوستی

دوستی از نظر احادیث

امام على عليه السلام: دوستى را زبان ابراز مى كند، و عشق و محبّت از چشم ها پيداست.

جاه و مقام در احادیث

بنده من! من، مقام و موقعيت، روزى تو كردم. آيا به وسيله آن ستمديده اى را يارى رساندى؟ يا به فرياد غمزده اى رسيدى؟

همسایه از نظر احادیث

امام كاظم عليه السلام: حسن همسايگى، اين نيست كه آزار نرسانى بلكه حسن همسايگى، اين است كه در برابر آزار و اذيّت همسايه شكيبا باشى.

بخشندگی از نظر احادیث

امام على عليه السلام: بخشندگى مرد، او را محبوب دشمنانش مى كند و بخلش ، او را [حتّى] نزد فرزندانش منفور مى سازد.

دوزخ در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: اين آتش دنيا يكى از هفتاد جزء آتش دوزخ است، كه هر يك از آن اجزا، داغى خود را دارد.

نادانی در احادیث

امام على عليه السلام: نادانى، مركبى چموش است كه هر كه سوارش شود به سر در آيد، و هركه همراهش گردد گمراه شود.

جهاد در احادیث

امام على عليه السلام: در راه خدا، چنان كه شايسته است جهاد كن و در راه خدا از سرزنش هيچ سرزنشگرى مهراس.

جهاد اکبر در احادیث

امام على عليه السلام: جهاد با نفْس و بازداشتن آن از خواهشهايش درجات را رفعت مى بخشد و حسنات را دو چندان مى كند.

جهاد اصغر در احادیث

امام على عليه السلام: همانا جهاد يكى از درهاى بهشت است كه خداوند آن را براى اولياى خاص خود گشوده است. جهاد جامه تقوى و زره استوار خداوند و سپر محكم اوست.

صفحه‌ها