منوی اصلی

روز چهاردهم

احیا در شب پانزدهم ذی القعده (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب دوم، فوائد ماه ذی القعده، فصل هفتم: فضيلت شب نيمه‌ى ماه ذي القعده و عمل مخصوص آن

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

اعمال شب پانزدهم ذی القعده

فصل پانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى القعدة الحرام‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ شب پانزدهم این ماه شب مبارکی است و در این شب کسی چیزی از خدا نمی خواهد مگر اینکه به او عنایت می کند:

احیا در شب پانزدهم ذی القعده (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی القعده؛ شب پانزدهم- فضیلت احیا در این شب را بیان می کنیم:

احیا در شب پانزدهم ذی القعده (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی القعده؛ اول ماه های حرام است که خدا در قرآن فرموده است و از جمله اعمال آن در شب پانزدهم احیا است: