منوی اصلی

روز پنجم

نماز شب ششم ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل سی و هفتم، عمل شب ششم ماه رجب:

فضیلت پنج روز روزه داری در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل سی و ششم، فضيلت  پنج  روز روزه‌دارى در ماه رجب:

نماز شب ششم ماه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ برای هر شب از شب های ماه رجب، نمازی ذکر گردیده که نماز شب ششم بدین شرح است:

نماز لیله الرغائب (شب آرزوها) (بلدالامین)

اعمال ماه رجب؛ فرشتگان اولین پنجشنبه ماه رجب را لیلة الرغائب نامیده اند چون زمانی که یک سوم از شب جمعه این ماه بگذرد، فرشته های آسمان ها و زمین به سوی کعبه فرود می آیند و ...

نماز شب ششم ماه رجب (وسائل الشیعه)

بابهای باقیمانده نمازهای مستحبی؛ باب مستحب بودن نماز در هر شب از ماه رجب و کیفیت آنها؛ 6- نماز شب ششم ماه:

نماز شب ششم ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ در کتاب های دعا، برای هر شب این ماه، نمازی ذکر کرده اند؛ نماز شب ششم:

اقوال مختلف درباره مناسبت های دهه اول رجب (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رجب، سخن هایی که در مورد دهه اول ماه رجب، تولد یا شهادت امام هادی و جواد علیهما السلام گفته شده را بیان می کنیم: