منوی اصلی

روز دوم

دعای پیامبر (ص) در شب سوم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هفتم: اعمال شب و روز سوم ماه رمضان؛ دعای دیگر این شب منقول از پیامیر اکرم (ص):

دعای محمد بن ابی قره در شب سوم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هفتم: اعمال شب و روز سوم ماه رمضان، در این قسمت دعاهای شب سوم ماه رمضان بیان می شود که یکی از آنها این دعاست (دعای اول):

غسل در شب سوم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هفتم: اعمال شب و روز سوم ماه رمضان، در ابتدای این باب اعمال شب سوم ماه رمضان بیان گردیده است که غسل از جمله آنهاست:

دعای روز دوم ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب ششم: اعمال شب و روز دوم ماه رمضان و فصل های این باب؛ فصل سیزدهم دعاهای مخصوص روز دوم ماه رمضان (دعای سوم) دعاى ديگر در اين روز:

دعای سید بن باقی در دوم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب ششم: اعمال شب و روز دوم ماه رمضان و فصل های این باب؛ فصل سیزدهم دعاهای مخصوص روز دوم ماه رمضان (دعای دوم) دعاى ديگر روز دوم به نقل «سيّد ابن الباقى» -رحمه اللّه-:

دعای اللهم الیک غدوت بحاجتی (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب ششم: اعمال شب و روز دوم ماه رمضان و فصل های این باب؛ فصل سیزدهم دعاهای مخصوص روز دوم ماه رمضان (دعای اول):

نماز شب سوم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نماز های شب ها: نماز شب سوم این چنین خوانده می شود؛

دعای روز دوم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

دعاهای روزها؛ از ابن عباس روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله برای هر روز، دعایی ذکر فرموده اند ؛ روز دوم:

نماز شب سوم ماه رمضان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از ماه رمضان، نمازی نقل کرده اند؛ نماز شب سوم ماه با این کیفیت:

دعای روز دوم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان دعاهاى روزها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. دعای روز دوم:

نماز شب سوم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب سوم:

دعای روز دوم ماه رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ ابن عباس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده است برای هر روز از ماه رمضان، دعای مخصوص به خود. دعای روز دوم:

دعای پیامبر (ص) در شب سوم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ دعاهایی که در هر یک از شب های ماه رمضان می خوانیم را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند. دعای شب سوم ماه رمضان: