منوی اصلی

روز سوم

دعای پیامبر (ص) در شب چهارم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هشتم دعاهای مخصوص شب و روز چهارم ماه رمضان و بعضی از روایات ذکر شده (دومین دعا که از پیامبر روایت شده است):

دعای محمد بن ابی قره در شب چهارم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هشتم دعاهای مخصوص شب و روز چهارم ماه رمضان و بعضی از روایات ذکر شده (اولین دعا):

دعای روز سوم ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هفتم: اعمال شب و روز سوم ماه رمضان؛ فصل اول دعاها و اعمال مخصوص روز سوم رمضان (سومین دعا) دعاى ديگر اين روز:

دعای سید بن باقی در روز سوم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هفتم: اعمال شب و روز سوم ماه رمضان؛ فصل اول دعاها و اعمال مخصوص روز سوم رمضان (دومین دعا) دعاى روز سوم به نقل از كتاب «سيّد ابن الباقى»:

دعای یا من تحل در دفع شدائد (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هفتم: اعمال شب و روز سوم ماه رمضان؛ فصل اول دعاها و اعمال مخصوص روز سوم رمضان (اولین دعا، دعایی است که در دفع شدائد و سختی ها خوانده می شود و در (دعای هفتم) صحیفه سجادیه هم آمده است:

نماز شب چهارم ماه رمضان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رمضان نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب چهارم بدین شرح است:

نماز شب چهارم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نماز های شب ها: نماز شب چهارم به این صورت خوانده می شود؛

دعای روز سوم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

دعاهای روزها؛ از ابن عباس روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله برای هر روز، دعایی ذکر فرموده اند ؛ روز سوم

دعای روز سوم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان دعاهاى روزها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. دعای روز سوم:

نماز شب چهارم ماه رمضان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از ماه رمضان، نمازی نقل کرده اند؛ نماز شب چهارم ماه با این کیفیت:

نماز شب چهارم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب چهارم:

روز نازل شدن انجیل بر حضرت عیسی علیه السلام (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ روز نازل شدن انجیل بر حضرت عیسی بنا بر روایات مختلف:

دعای روز سوم ماه رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ ابن عباس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده است برای هر روز از ماه رمضان، دعای مخصوص به خود. دعای روز سوم:

دعای پیامبر (ص) در شب چهارم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ دعاهایی که در هر یک از شب های ماه رمضان می خوانیم را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند. دعای شب چهارم ماه رمضان: