منوی اصلی

روز هفتم

نماز شب هشتم ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل بیست و پنجم، عمل شب هشتم ماه شعبان:

فضیلت هفت روز روزه داری در ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل بیست و چهارم، فضيلت هفت  روز روزه‌دارى در ماه شعبان:

نماز شب هشتم ماه شعبان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب هشتم بدین شرح است:

نماز شب هشتم ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ نمازهای مخصوص شب های این ماه را بیان می کنیم، شب هشتم:

فضیلت روزه و زیارت امام علی (ع) در روز هفتم شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ از امام صادق علیه السلام روایت شده که امام علی در روز هفتم شعبان متولد شده اگرچه خلاف مشهور است ولی اعمال روز ولادت ایشان را در این روز نیز انجام دهید:

نماز شب هشتم ماه شعبان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه شعبان؛ برای هر شب از ماه شعبان، نمازی مخصوص از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است. نماز شب هشتم: