منوی اصلی

روز پنجم

نماز شب ششم ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل بیست و یکم، عمل شب ششم ماه شعبان:

فضیلت پنج روز روزه داری در ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل بیستم، فضيلت  پنج  روز روزه‌دارى در ماه شعبان:

نماز شب ششم ماه شبعان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب ششم بدین شرح است:

زیارت ائمه بقیع (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

این زیارت را در ایام ولادت و یا شهادت هر یک از ائمه بقیع(یعنی امام حسن مجتبی، امام سجاد، امام صادق و امام باقر علیهم السلام) می خوانیم:

ایام زیارتی امام حسین (ع) (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ در اینجا شب ها و روزهایی که زیارت امام حسین علیه السلام را می خوانیم، بیان کرده ایم:

روزه و زیارت امام حسین (ع) در روز سوم و پنجم شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ روایتی از شیخ طوسی نقل شده است که ولادت امام حسین در روز پنجم شعبان است پس اعمالی که در روز سوم انجام می دهید را در روز پنجم نیز انجام دهید:

نماز شب ششم ماه شعبان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه شعبان؛ برای هر شب از ماه شعبان، نمازی مخصوص از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است. نماز شب ششم:

نماز شب ششم ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ نمازهای مخصوص شب های این ماه را بیان می کنیم، شب ششم:

زیارت ائمه بقیع (ع) (مصباح المتهجد)

آداب حج که در ماه ذی الحجه انجام می گردد؛ زیارت ائمه بقیع علیهم السلام در بقیع از جمله اعمال حج است: