منوی اصلی

روز سوم

نماز مستحبی در روز سوم صفر (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه صفر، در روز سوم ماه صفر نمازی به شرح زیر ذکر شده است:

زیارت ائمه بقیع (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

این زیارت را در ایام ولادت و یا شهادت هر یک از ائمه بقیع(یعنی امام حسن مجتبی، امام سجاد، امام صادق و امام باقر علیهم السلام) می خوانیم:

روز سوم صفر (مصباح المتهجد)

شهر صفر؛ و روز سوم سال شصت و چهار، مسلم بن عقبه پوشش کعبه را آتش زد و ...

نماز مستحبی در روز سوم صفر (زاد المعاد)

اعمال ماه صفر، روز سوم، دو رکعت نماز که در رکعت اول بعد از حمد سوره فتح و در رکعت دوم ...:

زیارت ائمه بقیع (ع) (مصباح المتهجد)

آداب حج که در ماه ذی الحجه انجام می گردد؛ زیارت ائمه بقیع علیهم السلام در بقیع از جمله اعمال حج است: