منوی اصلی

ولادت

آخرین دعای امام حسین (ع) در روز عاشورا (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل شانزدهم، ولادت امام حسين در روز سوم شعبان و سومین عمل مخصوص اين روز، دعای امام حسین (ع) است:

دعای روز سوم شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل شانزدهم، ولادت امام حسين در روز سوم شعبان و دومین عمل مخصوص اين روز، دعا است:

روزه روز سوم شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل شانزدهم، ولادت امام حسين در روز سوم شعبان و اولین عمل مخصوص اين روز، روزه است:

فضیلت سه روز روزه داری در ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل پانزدهم، فضيلت  سه  روز روزه‌دارى در ماه شعبان:

نماز شب سوم ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل چهاردهم، عمل شب سوم ماه شعبان:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

روز سوم ماه شعبان

فصل نهم کتاب المراقبات ماه شعبان‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ ولادت امام حسین علیه السلام در روز سوم این ماه واقع گردیده که از جمله اعمال آن ...:

روزه روز سوم شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: روز سوّم؛ از جمله اعمال در این روز، روزه گرفتن است

دعای روز سوم شعبان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: روز سوم روز مبارکی است و از جمله اعمال؛ خواندن دعای این روز است:

آخرین دعای امام حسین (ع) در روز عاشورا (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: روز سوم روز مبارکی است و بعد از دعای روز سوم شعبان، می خوانی این دعا را که آخرین دعای امام حسین علیه السلام در روزی است که دشمنان ایشان بسیار شده بودند؛

دعای روز پانزدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

دعاهای روزها؛ از ابن عباس روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله برای هر روز، دعایی ذکر فرموده اند ؛ روز پانزدهم

زیارت عاشورا (دانلود متن، ترجمه و صوت)

زیارت عاشورا بهمراه پوستر و نوای مداحان 

روزه سه روز اول، وسط و آخر ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ امام رضا عليه السّلام: استحباب روزه‌ى سه روز اوّل و سه روز ميان و سه روز آخر ماه.

غسل و زیارت امام حسین (ع) در روز سوم شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ در روز سوم امام حسین علیه السلام متولد شدند و در این روز غسل و زیارت این حضرت مستحب است:

روزه و زیارت امام حسین (ع) در روز سوم و پنجم شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ روایتی از شیخ طوسی نقل شده است که ولادت امام حسین در روز پنجم شعبان است پس اعمالی که در روز سوم انجام می دهید را در روز پنجم نیز انجام دهید:

آخرین دعای امام حسین (ع) در روز عاشورا (مصباح المتهجد)

اعمال روز سوم شعبان؛ بعد از دعای روز سوم شعبان، دعای امام حسین علیه السلام را می خوانیم در روزی که دشمن بر ایشان غلبه کرد (یعنی روز عاشورا) که امام صادق علیه السلام این دعا را در روز سوم شعبان می خواندند:

دعای روز سوم شعبان (زاد المعاد)

اعمال روز سوم ماه شعبان؛ روز بسیار مبارک و روز ولادت امام حسین علیه السلام است و دعایی که در این روز می خوانیم:

دعای روز سوم شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال روز سوم ماه شعبان؛ روز ولادت امام حسین علیه السلام است و دعایی که در این روز می خوانیم:

روزه روز سوم شعبان (زاد المعاد)

اعمال روز سوم ماه شعبان؛ در این روز ولادت امام حسین علیه السلام واقع شده است و روزه در این روز مستحب است:

روزه روز سوم شعبان (بلدالامین)

اعمال روز سوم شعبان؛ در این روز امام حسین علیه السلام متولد شد و روزه گرفتن در این روز:

روزه روز سوم شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال روز سوم ماه شعبان؛ حدیثی درباره روزه در این روز که روز تولد امام حسین علیه السلام نیز هست:

آخرین دعای امام حسین (ع) در روز عاشورا (بلدالامین)

اعمال ماه شعبان؛ آخرین دعای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا است که روایت شده در این روز خوانده شود:

دعای روز سوم شعبان (بلدالامین)

اعمال روز سوم شعبان؛ روز ولات امام حسین علیه السلام و دعا در این روز:

زیارت جامعه ائمه المومنین (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

سومین مطلبی که در ملحقات بیان می شود، زيارت جامعه أئمة المؤمنين است كه هر امامى را در هر وقت از شهور و ايام به آن زيارت مى‏ توان كرد