منوی اصلی

ولادت

فضیلت پنج روز روزه داری در ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل بیستم، فضيلت  پنج  روز روزه‌دارى در ماه شعبان:

نماز شب پنجم ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل نوزدهم، عمل شب پنجم شعبان:

بزرگداشت روز پانزدهم جمادی الاول (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب ششم آنچه که متعلق به ماه جمادی الاول باشد بیان می گردد؛ فصل سوم و آخرین فصل از این باب تعظیم و بزرگداشت روز پانزدهم جمادی الاول و آنچه سزاوار است در این ماه انجام گیرد:

روزه گرفت در روز پانزدهم جمادی الاول (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب ششم آنچه که متعلق به ماه جمادی الاول باشد بیان می گردد؛ فصل دوم از این باب روزه روز پانزدهم ماه جمدی الاول و فضیلت آن را بیان می دارد:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

روز پانزدهم ماه جمادی الاول

در فصل ششم کتاب مراقبات، ماه جمادی الاول و مراقبات دراین ماه را بیان کرده است؛ از جمله: روز پانزدهم این ماه که ولادت امام سجاد علیه السلام در این روز می باشد

زیارت امام علی و امام سجاد (ع) در پانزدهم جمادی الاول (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه جمادی الاول؛ در روز پانزدهم جمادی الاول، فتح بصره و ولادت امام سجاد علیه السلام واقع شده است؛

زیارت ائمه بقیع (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

این زیارت را در ایام ولادت و یا شهادت هر یک از ائمه بقیع(یعنی امام حسن مجتبی، امام سجاد، امام صادق و امام باقر علیهم السلام) می خوانیم:

زیارت جامعه در روز پانزدهم جمادی الاول (زاد المعاد)

اعمال ماه جمادی الاول؛ روز پانزدهم، و اگر زيارت جامعه در اين قسم ايّام بخوانند بهتر است

روزه روز پانزدهم جمادی الاولی (مصباح المتهجد)

اعمال ماه جمادی الاول؛ در روز پانزدهم ماه، ولادت امام سجاد علیه السلام واقع شده و ...

زیارت امام علی و امام سجاد (ع) در پانزدهم جمادی الاول (زاد المعاد)

اعمال ماه جمادی الاول؛ در شب پانزدهم این ماه امام سجاد علیه السلام متولد شدند و در روز آن فتح بصره برای امیرالمومنین علیه السلام میسر شد بنابراین ...

روزه روز پانزدهم جمادی الاولی (زاد المعاد)

اعمال ماه جمادی الاول؛ در شب پانزدهم این ماه امام سجاد علیه السلام متولد می شوند و روزه در آن مستحب است و ...

زیارت جامعه ائمه المومنین (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

سومین مطلبی که در ملحقات بیان می شود، زيارت جامعه أئمة المؤمنين است كه هر امامى را در هر وقت از شهور و ايام به آن زيارت مى‏ توان كرد