منوی اصلی

باب الإشارة و النص على الحسن بن علي ع

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام حسن علیه السّلام/ حدیث اول

روایت سلیم بن قیس هلالی از وصیت امام علی به امام حسن علیهما السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام حسن علیه السّلام/ حدیث دوم

انتقال میراث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امام حسن علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام حسن علیه السّلام/ حدیث سوم

سپرده شدن کتب و وصیت امامت به ام سلمه

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام حسن علیه السّلام/ حدیث چهارم

سپرده شدن کتب و وصیت امامت به ام سلمه

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام حسن علیه السّلام/ حدیث پنجم

وصیت پیامبر اکرم درباره امامت اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام حسن علیه السّلام/ حدیث ششم

نصایح امام علی علیه السلام در هنگام شهادت

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام حسن علیه السّلام/ حدیث هفتم

دستور امام علی علیه السلام به قتل ابن ملجم