منوی اصلی

موضوعات در نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 34 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 34 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 34 نهج البلاغه:  بهترين بى نيازى، ترك آرزوهاست.

کلیپ تصویری حکمت های علوی: فرازی از حکمت 38 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: فرازی از حکمت 38 نهج البلاغه

از دوستى با بخيل بپرهيز، زيرا آنچه را كه سخت به آن نياز دارى از تو دريغ مى دارد.

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 46 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 46 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 46 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 48 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 48 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 48 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 39 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 39 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 39 نهج البلاغه

قرآن در نهج البلاغه

بدانيد كه قرآن خير خواهى است كه خيانت نمى كند، هدايت كننده اى است كه گمراه نمى سازد، و گوینده ای است كه دروغ نمى گويد.

شرح نامه 31 نهج البلاغه

شرح نامه 31 نهج البلاغه: نا امیدی از اجابت دعا

امام علی علیه السلام: كندى در اجابت دعا، تو را نا اميد نسازد، زيرا كه اجابت به ميزان نيت است.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: امر به معروف و نهى از منکر

شرح نامه 31 نهج البلاغه: امر به معروف و نهى از منکر

امام علی علیه السلام: و به كارهاى نيك امر كن تا از اهل آن باشى، و با دست و زبانت از زشتيها جلوگيرى كن و از بدکاران دوری نما.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: علم سودمند

شرح نامه 31 نهج البلاغه: علم سودمند

امام علی علیه السلام: خيرى نيست در علمى كه نفع ندهد و بهره برده نمى شود از علمى كه آموختن آن شايسته نمى باشد.

پندی از نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: لزوم شناخت رفيق راه

همسفر فاسد و همسايه گمراه علاوه بر زيانها و ناراحتيهايى كه توليد مى كنند، بر اثر همراهى و همنشينى و معاشرت پى در پى در روحيه انسان تأثير بد مى گذارند.

نهج البلاغه

معيار اصلاحات در نهج البلاغه

معيار اصلاحات، نه خواست مردم و اكثريت است، و نه فرمان حاكم و نه سياستهاى بين المللى، بلكه ملاك، اطاعت از دستورات خداوند مى باشد.

نهج البلاغه

تقوا در نهج البلاغه

برخی می گویند : «تقوا یعنی پرهیزگاری و یک روش عملی منفی و هر چه کناره گیری بیشتر باشد تقوا بیشتر است».
پس تقوا؛ از مرحله عمل انتزاع می شود و روش منفی است وهرچه جنبه منفی بیشتر باشد تقوا کاملتر است. و لذا متظاهران ، از هر کاری اجتناب می کنند تا به تقوای آنها آسیب وارد نشود و لذا از محیط کناره گیری می کنند چون در محیط موجبات گناه فراهم است  اما ما می گوییم تقوا یک نیروی روحانی است و یک واکسن است که شخص را در محیط حفظ می کند .
انقلاب اسلامی

مسئولیت مردم در تداوم انقلاب اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه

عامل عزث و عظمت و تمدن ملتهای متمدن و مصونیت آنها از سلطه ی قدرتهای خارجی اتحاد و اجتناب از اختلاف بوده است، که برای تداوم یک انقلاب باید دقیقا رعایت شود و در جامعه ی انقلابی پیاده گردد.

حکمت عبادات

حكمت برخی عبادات در کلام امام علی علیه السلام

گاهى پيشوايان معصوم ، علت منطقى و فلسفه فردى و اجتماعى دستورهای دینی را تشريح كرده و درباره هر يك توضيح كافى داده اند. این بخش از نهج البلاغه نیز نمونه ای از این دست است.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: ياد مرگ و آمادگی برای آن

شرح نامه 31 نهج البلاغه: ياد مرگ و آمادگی برای آن

امام علی علیه السلام: بسيار ياد مرگ كن، تا چون مرگت فرا رسد خود را آماده كرده باشى، نه اينكه ناگهان مرگ برسد و تو را درمانده سازد.

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: روش تذکر

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: روش تذکر

تذکر نعمتها و یاد منعم و خدایی که در همه جا حاضر است و تمام ممالک وجود در تحت نظر او اداره می ‏شود، و یاد آوردن سرانجام زندگی، روشی نیکو در حراست آدمی از پلیدی و برانگیزنده به درستی است.

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: روش عبرت گیری

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: روش عبرت گیری

امام علی علیه السلام: از آنچه مایه عبرت است پند گیرید، و از گردش روزگار عبرت پذیرید، و از بیم دهندگان سود برگیرید.

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: روش الگویی

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: روش الگویی

روش الگویی روشی مطلوب فطرت آدمی در تربیت است و از مؤثرترین روشها شمرده می ‏شود. در این روش انسان نمونه‏ ای عینی را مطلوب خویش می‏ گیرد و به شبیه سازی دست می ‏زند ...

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: روش محبت‏

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: روش محبت‏

نیروی محبت در تربیت، نیرویی برانگیزاننده و تحول آفرین است و اگر درست و به اعتدال به کار گرفته شود، تأثیری شگفت در پاکی آدمی و تحقق تربیت کمالی دارد.

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: تربیت عملی‏

روشهای تربیت‏ در نهج البلاغه: تربیت عملی‏

ای مردم! به خدا من شما را به طاعتی بر نمی ‏انگیزم، مگر آنکه خود پیش از شما به انجام آن پیشی می گیرم. و شما را از معصیتی باز نمی‏ دارم، جز آنکه پیش از شما از آن خودداری می کنم.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: چه دعایی باید کرد؟

شرح نامه 31 نهج البلاغه: چه دعایی باید کرد؟

امام علی علیه السلام: بايد درخواست تو از خداوند در امورى باشد كه زيبائى آن براى تو باقى مى ماند و نگرانى و پىامد سوء آن از ساحت تو منتفى باشد.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: علل مستجاب نشدن دعا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: علل مستجاب نشدن دعا

امام علی علیه السلام: چه بسا باشد كه چيزى را درخواست كنى و آن چيز به تو داده نشود، ولی بهتر از آن در اين حيات زودگذر و يا در جهان ابدى به تو عطا گردد.

شرح نامه 31 نهج البلاغه

شرح نامه 31 نهج البلاغه: کلید گنجینه‌ی رحمت خدا در دست انسان

در ارزيابى اميرالمؤمنين على (عليه السلام)، دعا كنندگان كليد داران خزائن رحمت الهى اند.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: مَثَل دنیا طلبان

شرح نامه 31 نهج البلاغه: مَثَل دنیا طلبان

دنيا پرستانِ دل به دنيا بسته، همچون درندگانى بيرحم اند كه بجان ديگران افتاده اند؛ هر كس هر چه از دستش بيايد فروگزار نمى كند.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: فریفته‌ی دنیا نشدن

شرح نامه 31 نهج البلاغه: فریفته‌ی دنیا نشدن

بپرهيز از اينكه فريفته شوى به آنچه كه مى بينى از دلبسته شدن و روى آوردن اهل دنيا به سوى آن و جنگ و ستيزه ى آنان بر سر دنيا.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: از مرگ گریزی نیست

شرح نامه 31 نهج البلاغه: از مرگ گریزی نیست

امام علی علیه السلام: بناچار مرگ انسان را در مى يابد، پس بر حذر باش از اینكه مرگت فرا برسد و تو در حال گناه باشى.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: انسان براى آخرت خلق شده

شرح نامه 31 نهج البلاغه: انسان براى آخرت خلق شده

امام علی علیه السلام: بدان كه تو براى آخرت آفريده شده اى نه براى دنيا، و براى فنا و نيستى، نه براى بقاء (در دنیا)، و براى مرگ نه براى حيات و زندگى (در دنیا).

شرح نامه 31 نهج البلاغه

شرح نامه 31 نهج البلاغه: ارتباط بى‌واسطه با خدا

امام علی علیه السلام: خداوند متعال كسى كه او را از تو محجوب بدارد و بپوشاند قرار نداده؛ و تو را بسوى كسی كه شفاعت و وساطت براى تو در نزد او بنمايد ناچار نساخته است.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: سیّئه و حسنه در شمارش خدا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: خوبی و بدی در حساب و کتاب خدا

امام علی علیه السلام: (خداوند) كنده شدن تو از گناه را حسنه قرار داده، و گناه تو را يكى، و عمل صالح تو را ده برابر به شمار آورده است.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: آسان پذیرى توبه

شرح نامه 31 نهج البلاغه: آسان پذیرى توبه

امام علی علیه السلام: خداوند تو را اگر بدى كرده باشى از توبه منع نفرموده، و تو را به سبب بازگشت به سوی خودش سرزنش نفرموده، و بر تو در پذيرش توبه و انابه سخت نگرفته است.

صفحه‌ها