منوی اصلی

مقالات

متن کوتاه ادبی ولادت امام هادی (ع)

امام(ع) فرمود: «نزدیک ترین راه برای شکایت از تو، این بود که دیشب شکایت تو را به درگاه خدا عرضه کنم و من شکایتی را که نزد خدا کرده ام، نزد غیر خدا و پیش بندگانش عرضه نخواهم کرد» 

گنجینه مطالب مرتبط با امام هادی علیه السلام

احادیث، فضائل و کرامات و داستانهایی از زندگی امام هادی علیه السلام + اشعار، مقاله ها و کتابهای با موضوع امام هادی علیه السلام

امام هادی علیه السلام

شکر کدام نعمت خدا را به جا آوردی؟

از نظر معاش، در تنگناى سختى قرار گرفتم، به حضور امام هادى عليه السّلام رفتم، اجازه ورود داد، وقتى كه در محضرش نشستم...

زندگینامه امام هادی علیه السلام

زندگینامه امام هادی علیه السلام

گذری کوتاه بر زندگانی امام دهم شیعیان، امام هادی علیه السلام