منوی اصلی

داستان های امام کاظم (ع)

داستان های امام کاظم علیه السلام

داستانهای ائمه: امام کاظم (ع): تصمیم ناگهانی

وقتی كه به هارون الرشید خبر دادند كه صفوان «كاروانچی» كاروان شتر را یكجا فروخته است و بنابراین برای حمل خیمه و خرگاه خلیفه در سفر حج باید فكر دیگری كرد سخت در شگفت ماند؛

داستان های امام کاظم علیه السلام

داستانهای ائمه: امام کاظم (ع): رفتار با پیرمرد

زكرياى اعورا گفت حضرت ابوالحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) را در حال نماز خواندن ديدم....

داستان های امام کاظم علیه السلام

داستانهای ائمه: امام کاظم (ع): عرق کار

امام كاظم در زمینی كه متعلق به شخص خودش بود مشغول كار و اصلاح زمین بود. فعالیت زیاد عرق امام را از تمام بدنش جاری ساخته بود.

کتاب "چهل داستان و چهل حدیث از امام موسی کاظم علیه السلام" نوشته عبدالله صالحی

چهل داستان و چهل حدیث از امام موسی کاظم علیه السلام

کتاب "چهل داستان و چهل حدیث از امام موسی کاظم علیه السلام" نوشته عبدالله صالحی

داستان های امام کاظم علیه السلام

داستانهایی از زندگى امام كاظم عليه السلام

برخورد با بدگويان، سجده شكر، عفو، هم نشينى با مردم ضعيف و...