منوی اصلی

صوت

کلیپ صوتی مداحی شهادت امام حسن عسکری علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی مداحی شهادت امام حسن عسکری علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

دل تنگم آه ای سامرادل تنگم آه ای سامرا

کلیپ صوتی روضه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

گفت:« سُرّ من رَای»، ترجمان «سامرا»ست. من ولی دلم گرفت، این حرم چه آشناست

کلیپ صوتی مداحی شهادت امام حسن عسکری علیه السلام - میثم مطیعی

کلیپ صوتی مداحی شهادت امام حسن عسکری علیه السلام - میثم مطیعی

پَرِ شکسته به بالا نمی رسد هرگز