منوی اصلی

امام رضا علیه السلام

تصویر

پوستر حدیث: ویژگی مؤمن واقعی در بیان امام رضا علیه السلام

پوستر حدیث: ویژگی مؤمن واقعی در بیان امام رضا علیه السلام

مؤمن به مرحله ايمان نمى ‏رسد مگر آنكه داراى سه خصلت باشد: خصلتى از پروردگارش، 

ادامه ...