منوی اصلی

امام صادق علیه السلام

تصویر

فرازی از دعای توسل:‌ امام صادق (ع)

فرازی از دعای توسل:‌ امام صادق (ع)

ای آقا و مولای ما، به تو روی آوردیم و تو را واسطه قرار دادیم و به سوی خدا به تو توسّل جستیم و تو را پیش روی حاجاتمان نهادیم

ادامه ...