منوی اصلی

امیرالمومنین امام علی علیه السلام

تصویر

پوستر حدیث: خزانه دار ديگران

پوستر حدیث: خزانه دار ديگران

امام علی علیه السلام: بدان كه هرگز، چيزى بيش از قُوتت به دست نمى آورى، مگر اين كه تو خزانه دار آن براى ديگران باشى. مايه رنج بسيار تو در دنيا مى شود 

ادامه ...