منوی اصلی

صوت

استوری: اى مادرم كنيز

استوری: اى مادرم كنيز

اى مادرم كنيزُ
باباى من غُلامت ..
اى مادرِ اباالفضل
جان ها فداى نامت ..
کلیپ تصویری: حالا اومدی

کلیپ تصویری: حالا اومدی

کلیپ تصویری: حالا اومدی

کلیپ صوتی: سفر کردم به دنبال سر تو

کلیپ صوتی: سفر کردم به دنبال سر تو

کلیپ صوتی: سفر کردم به دنبال سر تو

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت ام البنین (سلام الله علیها) - میثم مطیعی

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت ام البنین (سلام الله علیها) - میثم مطیعی

چه نام مرثیه واری ست "مادر پسران"

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت ام البنین (سلام الله علیها) - میثم مطیعی

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت ام البنین (سلام الله علیها) - میثم مطیعی

لا تَدْعُوِنِّی وَیْکِ أُمَّ الْبَنِینَ

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت ام البنین (سلام الله علیها) - میثم مطیعی

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت ام البنین (سلام الله علیها) - میثم مطیعی

رباعی گفتی و تقدیم سلطان غزل کردی

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت ام البنین (سلام الله علیها) - میثم مطیعی

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت ام البنین (سلام الله علیها) - میثم مطیعی

مزد کنیزی‌هام بود، فاطمه شد مادرت

کلیپ صوتی روضه وفات حضرت ام البنین (سلام الله علیها) - میثم مطیعی

کلیپ صوتی روضه وفات حضرت ام البنین (سلام الله علیها) - میثم مطیعی

روضه حضرت ام البنین (سلام الله علیها)

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت ام البنین (سلام الله علیها) - میثم مطیعی

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت ام البنین (سلام الله علیها) - میثم مطیعی

انتظار ام البنین بر بازگشت امام حسین (ع) به مدینه

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - میثم مطیعی

خیال تو از اهل قم راحت، ندیدم از آنها به جز رحمت

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - میثم مطیعی

نه جسارت نمی کنم؛ اما گاه من را خطاب کن بانو

کلیپ صوتی روضه: راهب نصرانی و حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه: راهب نصرانی و حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): من همیشه سربارم، برای عمه - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): من همیشه سربارم، برای عمه - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

 
کلیپ صوتی اربعین: خطار إجاني (ویژه شهادت حضرت رقیه  علیه السلام)  - باسم کربلایی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: خطار إجاني (ویژه شهادت حضرت رقیه علیه السلام) - باسم کربلایی (+ متن)

مداحی عربی با نوای باسم کربلایی به مناسبت شهادت حضرت رقیه  علیه السلام

 کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): بابا دیگه منو تنها نگذار - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): بابا دیگه منو تنها نگذار - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

 کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): در ویرانه  خوش آمدی پدرجان - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): در ویرانه خوش آمدی پدرجان - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

 کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): دلم از خرابه دیگه خونه امشب - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): دلم از خرابه دیگه خونه امشب - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

 کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

صفحه‌ها