منوی اصلی

صوت

 کلیپ تصویری: مدینه ای شهر پیغمبر، ای شهر غربت و غم

کلیپ تصویری: مدینه ای شهر پیغمبر، ای شهر غربت و غم

مدینه ای شهر پیغمبر، ای شهر غربت و غم
مدینه ای حسرت و غربت، ای قبله گاه عالم
فایل صوتی: صل علی سیدنا المصطفی

فایل صوتی: صل علی سیدنا المصطفی

فایل صوتی: صل علی سیدنا المصطفی

کلیپ صوتی مداحی رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی مداحی رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) - میثم مطیعی (+ متن)

مدینه ای شهر پیغمبر، ای شهر غربت و غم

کلیپ صوتی مداحی رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی مداحی رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) - میثم مطیعی (+ متن)

نصیب ما یا رسول الله، پس از تو اندوه و بیم است

کلیپ صوتی مداحی "مدینه ای شهر پیغمبر، ای شهر غربت و غم" - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی مداحی "مدینه ای شهر پیغمبر، ای شهر غربت و غم" - میثم مطیعی (+ متن)

مدینه ای شهر پیغمبر، ای شهر غربت و غم

 کلیپ صوتی: "نصیب ما یا رسول الله، پس از تو اندوه و بیم است " با نوای میثم مطیعی

کلیپ صوتی: "نصیب ما یا رسول الله، پس از تو اندوه و بیم است " با نوای میثم مطیعی

کلیپ صوتی: "نصیب ما یا رسول الله، پس از تو اندوه و بیم است " با نوای میثم مطیعی

دانلود  کلیپ صوتی: "مدینه ای شهر پیغمبر، ای شهر غربت و غم " با نوای میثم مطیعی

کلیپ صوتی: "مدینه ای شهر پیغمبر، ای شهر غربت و غم " با نوای میثم مطیعی

مدینه ای شهر پیغمبر، ای شهر غربت و غم