منوی اصلی

معرفت

امام هادی علیه السلام

پوستر حدیث: دانشمندان الهی

پوستر حدیث: دانشمندان الهی

اگر پس از غايب شدن حضرت قائم عليه السلام دانشمندان الهى كه مردم را به سوى او دعوت مى كنند و راهنمايى مى نمايند و از دينش دفاع مى كنند

ادامه ...