منوی اصلی

معرفت

امام صادق علیه السلام

پوستر حدیث: نشانه های شیعه در بیان امام صادق‌ (علیه السلام)

پوستر حدیث: نشانه های شیعه در بیان امام صادق‌ (علیه السلام)

شيعيان ما، اهل پاكدامنى و سختكوشى و وفادارى و امانتدارى و زهد و عبادت هستند و در شب و روز، پنجاه و يك ركعت نماز مى گزارند

ادامه ...