منوی اصلی

تصویر

استوری: ولادت امام باقر (ع)

استوری: ولادت امام باقر (ع)

استوری: ولادت امام باقر (ع)

پوستر ولادت: امام محمد باقر (ع)

پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام (12)

پوستر ولادت امام محمد باقر (ع)

پوستر حدیث: قصد کار خوب

پوستر حدیث: قصد کار خوب

امام باقر علیه السلام: هر كه قصد كار خوبى كند ، در انجام آن شتاب ورزد ؛ زيرا هر چيزى كه در آن تأخير شود، شيطان فرصتى به دست مى آورد .

پوستر حدیث: تنبلی و بی حوصلگی

پوستر حدیث: تنبلی و بی حوصلگی

امام باقر علیه السلام: از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز؛ چراکه آن دو، کلید هر بدی اند

پوستر حدیث: رقت قلب

پوستر حدیث: رقت قلب

امام باقر علیه السلام: با ذكر گفتن بسيار در تنهايى هايت ، رقّت قلب بجوى

پوستر حدیث: جهنم

پوستر حدیث: پیامدهای شهوت پرستی

امام باقر علیه السلام: جهنّم در احاطه شهوات و خوشگذرانی هاست. پس هر كس خواسته‏ ها و شهوات نفس خود را برآورده كند، وارد آتش جهنم مى شود.

پوستر حدیث: ذکر خدا

پوستر حدیث: ذکر خدا

امام باقر (ع): همانا ياد كردن از ما، ياد كردن از خداست و ياد كردن از دشمن ما، ياد كردن از شيطان است 

استوری ولادت امام محمد باقر علیه السلام

استوری ماه رجب

استوری ولادت امام محمد باقر علیه السلام

امام باقرعلیه السلام: مذاهب گوناگون، شما را از راه بدر نبرد؛ به خدا قسم،شيعه ما نيست، مگر كسى كه از خداوند عزّ و جلّ اطاعت كند

پوستر حدیث: مذاهب گوناگون، شما را از راه بدر نبرد

امام باقرعلیه السلام: مذاهب گوناگون، شما را از راه بدر نبرد؛ به خدا قسم،شيعه ما نيست، مگر كسى كه از خداوند عزّ و جلّ اطاعت كند
 
پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر حدیث:‌ فواید امر به معروف و نهى از منكر

پوستر حدیث:‌ فواید امر به معروف و نهى از منكر

امام باقر علیه السلام: فواید امر به معروف و نهى از منكر

پوستر حدیث:‌ ثواب خواندن آیة الکرسی بعد از هر وضو

پوستر حدیث:‌ ثواب خواندن آیة الکرسی بعد از هر وضو

امام باقر علیه السلام:‌هر کس به دنبال وضوی خود یک بار آیة‌الکرسی را بخواند، خداوند ثواب چهل سال خواندن آن را به وی می‌دهد

پوستر صلوات بر امام محمد باقر علیه السلام

پوستر صلوات بر امام محمد باقر علیه السلام 

عکس نوشته حدیث: مهمان نوازی (5)

عکس نوشته حدیث: مهمان نوازی (5)

عکس نوشته حدیث: مهمان نوازی (5)

دانلود پوستر صلوات بر امام محمد باقر علیه السلام

پوستر صلوات بر امام محمد باقر (علیه السلام )

دانلود پوستر صلوات بر امام محمد باقر علیه السلام 

دانلود پوستر حدیث امام محمد باقر علیه السلام

پوستر حدیث امام محمد باقر علیه السلام

دانلود پوستر حدیث امام محمد باقر علیه السلام 

مجموعه پوستر احادیث امام باقر علیه السلام

مجموعه پوستر احادیث امام باقر علیه السلام

احادیث امام باقر علیه السلام

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام (4)

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام 

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام (24)

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام 

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام (9)

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام 

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام (14)

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام 

 پوستر شهادت امام باقر علیه السلام

پوستر شهادت امام باقر علیه السلام (22)

فایل لایه باز (psd) پوستر شهادت امام باقر علیه السلام

پوستر شهادت امام باقر علیه السلام

پوستر شهادت امام باقر علیه السلام (33)

پوستر شهادت امام باقر علیه السلام

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام (40)

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام 

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام (21)

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام 

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام (29)

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام 

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام (28)

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام 

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام (27)

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام 

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام (25)

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام 

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام (23)

فایل لایه باز (psd) پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام 

صفحه‌ها