منوی اصلی

امام صادق علیه السلام

تصویر

پوستر حدیث: اعتماد

پوستر حدیث: اعتماد

امام صادق علیه السلام: به برادرت اعتماد مطلق نداشته باش؛ زيرا زمين خوردن بر اثر اعتماد، قابل جبران نيست

ادامه ...