منوی اصلی

تصویر

پوستر و استوری حکمت 13 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 13 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 13 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 12 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 12 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 12 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 11 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 11 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

وقتى بر دشمن غلبه كردى، گذشت از او را شكرانه پيروزى بر وى قرار ده.

پوستر و استوری حکمت 10 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 10 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

با مردم آنچنان معاشرت كنيد كه چون از دنيا رفتيد بر شما بگريند، و اگر زنده مانديد به شما ميل نمايند.

پوستر و استوری حکمت 9 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 9 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

چون دنيا به ملّتى روى كند خوبيهاى ديگران را به آنان عاريت دهد

پوستر و استوری حکمت 8 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 8 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

از اين انسان شگفت زده شويد كه با پيه‌ى مى بيند

پوستر و استوری حکمت 7 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 7 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

صدقه دارويى است سودمند، و كردار بندگان در اين جهان پيش روى چشم آنان در آن جهان است.
 
پوستر و استوری حکمت 6 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 6 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

سينه عاقل مخزن راز اوست، گشاده رويى دام محبت، و تحمل آزار ديگران پوشاننده عيوب انسان است

شهادت امام رضا علیه‌السلام به آیه تطهیر در مقابل مأمون

شهادت امام رضا علیه‌السلام به آیه تطهیر در مقابل مأمون

شهادت امام رضا علیه‌السلام به آیه تطهیر در مقابل مأمون

داستان مصور مباهله

داستان مصور مباهله

استوری روز مباهله

استوری روز مباهله

استوری روز مباهله

پوستر و استوری حکمت 5 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 5 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

دانش ميراثى گرانبها، آداب پسنديده زيورهاى تازه، و انديشه آيينه اى صاف است.
 
پوستر: فرازی از خطبه غدیر (3)

پوستر: فرازی از خطبه غدیر (3)

پوستر: فرازی از خطبه غدیر (3)

عکس پروفایل عید غدیر خم

پوستر پروفایل عید غدیر خم

پوستر: پروفایل عید سعید غدیر خم


 

پوستر و استوری حکمت 4 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 4 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 4 نهج البلاغه: ناتوانى آفت، پايدارى شجاعت، زهد در دنيا ثروت، و پاكدامنى سپر از بلاست. و رضا به قضا همنشينى  نيكوست.

پوستر: فرازی از خطبه غدیر (2)

پوستر: فرازی از خطبه غدیر (2)

پوستر: فرازی از خطبه غدیر؛ هر آن کس که من سرپرست اویم، این علی سرپرست اوست و او علی، فرزند ابی طالب،

پوستر و استوری حکمت 3 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 3 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

بخل عار است، و ترس نقصان، تنگدستى زيرك را از برهانش لال كند، و انسان تهيدست در ديارش غريب است.
 
پوستر: فرازی از خطبه غدیر

پوستر: فرازی از خطبه غدیر

هان مردمان! خداوند عزّوجل دین را با امامت او (علی امیرالمؤمنین علیه السلام) تکمیل فرمود
 
 
پوستر و استوری حکمت 2 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 2 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

آن كه طمع را شعار خود نمود نفسش را خوار ساخت، و كسى كه سختى خود را فاش كرد

پوستر و استوری حکمت 1 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 1 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

در فتنه همچون بچه شتر باش، او را نه پشتى است كه سوارش شوند، و نه پستانى كه شيرش دوشند.

پوستر حدیث: انس گرفتن با مردمان

پوستر حدیث: انس گرفتن با مردمان

مؤمن ، اهل اُلفت (اُنس گرفتن) است، و در كسى كه  الفت نمى گيرد و با او الفت نمى گيرند خيری نيست

پوستر غدیر عید بزرگ ولایت

پوستر غدیر عید بزرگ ولایت

پوستر غدیر عید بزرگ ولایت

پوستر عید غدیر خم (3)

پوستر عید غدیر خم (3)

پوستر عید غدیر خم (3)

پوستر عید غدیر خم (2)

پوستر عید غدیر خم (2)

پوستر عید غدیر خم (2)

پوستر غدیر پیامی برای تمام نسل‌ها

پوستر: غدیر پیامی برای تمام نسل‌ها

پوستر غدیر پیامی برای تمام نسل‌ها

طرح بنر جایگاه عید غدیر (4)

طرح بنر جایگاه عید غدیر (4)

طرح بنر جایگاه عید غدیر (4)

طرح بنر جایگاه عید غدیر (3)

طرح بنر جایگاه عید غدیر (3)

طرح بنر جایگاه عید غدیر (3)

طرح بنر جایگاه عید غدیر (2)

طرح بنر جایگاه عید غدیر (2)

طرح بنر جایگاه عید غدیر (2)

طرح بنر جایگاه عید غدیر (1)

طرح بنر جایگاه عید غدیر (1)

طرح بنر جایگاه عید غدیر (1)

مجموعه عکس نوشته روز شمار عید سعید غدیرخم

مجموعه عکس نوشته روز شمار عید سعید غدیرخم

پس باید این سخنانم را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا روز قیامت برسانند

صفحه‌ها