منوی اصلی

فیلم

دانلود استوری ولادت امام محمد باقر علیه السلام

استوری ولادت امام محمد باقر علیه السلام

دانلود استوری ولادت امام محمد باقر علیه السلام

دانلود کلیپ تصویری: ولادت  امام محمد باقر علیه السلام

کلیپ تصویری: ولادت امام محمد باقر علیه السلام

دانلود کلیپ تصویری: ولادت  امام محمد باقر علیه السلام

کلیپ تصویری رجب: سرود السلام ای باقر علم خدا (+ متن)

کلیپ تصویری رجب: سرود السلام ای باقر علم خدا (+ متن)

دانلود همخوانی به مناسبت میلاد امام محمدباقر علیه السلام (روز میلاد تو گلها ناگهان / چشمُ وا کردند سوی آسمان)

کلیپ تصویری رجب: اعمال شب و روز اول ماه رجب

کلیپ تصویری رجب: اعمال شب و روز اول ماه رجب

دانلود گزیده ای از بیانات‌ رهبری در درباره فضیلت ماه رجب و مولودی امام محمدباقر علیه السلام با نوای منصور ارضی

 امام باقر علیه السلام

ای دومین محمد و ای پنجمین امام (کلیپ + متن)

همخوانی پرمحتوا به مناسبت میلاد امام محمدباقر علیه السلام

امام محمدباقر علیه السلام

هم کاشف الغمومی و هم باقر العلوم (کلیپ + متن)

جمع خوانی پرمحتوا به مناسبت میلاد امام محمدباقر علیه السلام و شعری از مؤید خراسانی