منوی اصلی

فیلم

استوری: مؤمن، برادر مؤمن است

استوری سه زبانه: مؤمن، برادر مؤمن است

امام باقر علیه السلام: همانا مؤمن ، برادر مؤمن است ؛ به او دشنام نمى‌دهد ، او را محروم نمى‌گرداند و به او بدگمان نمی‌شود 

استوری: ولادت امام محمد باقر (ع) (2)

استوری: ولادت امام محمد باقر (ع) (2)

استوری: ولادت امام محمد باقر (ع) (2)

استوری: ولادت امام محمد باقر (ع)

استوری: ولادت امام محمد باقر (ع)

استوری: ولادت امام محمد باقر (ع)

کلیپ تصویری: ولادت امام محمد باقر علیه السلام

کلیپ تصویری: ولادت امام محمد باقر علیه السلام

کلیپ تصویری: ولادت امام محمد باقر علیه السلام

دانلود استوری ولادت امام محمد باقر علیه السلام

استوری ولادت امام محمد باقر علیه السلام

دانلود استوری ولادت امام محمد باقر علیه السلام

دانلود کلیپ تصویری: ولادت  امام محمد باقر علیه السلام

کلیپ تصویری: ولادت امام محمد باقر علیه السلام

دانلود کلیپ تصویری: ولادت  امام محمد باقر علیه السلام

کلیپ تصویری رجب: سرود السلام ای باقر علم خدا (+ متن)

کلیپ تصویری رجب: سرود السلام ای باقر علم خدا (+ متن)

دانلود همخوانی به مناسبت میلاد امام محمدباقر علیه السلام (روز میلاد تو گلها ناگهان / چشمُ وا کردند سوی آسمان)

کلیپ تصویری رجب: اعمال شب و روز اول ماه رجب

کلیپ تصویری رجب: اعمال شب و روز اول ماه رجب

دانلود گزیده ای از بیانات‌ رهبری در درباره فضیلت ماه رجب و مولودی امام محمدباقر علیه السلام با نوای منصور ارضی

 امام باقر علیه السلام

ای دومین محمد و ای پنجمین امام (کلیپ + متن)

همخوانی پرمحتوا به مناسبت میلاد امام محمدباقر علیه السلام

امام محمدباقر علیه السلام

هم کاشف الغمومی و هم باقر العلوم (کلیپ + متن)

جمع خوانی پرمحتوا به مناسبت میلاد امام محمدباقر علیه السلام و شعری از مؤید خراسانی