منوی اصلی

خانواده

فیلم

استوری: کفاره گناهان کبیره

استوری: کفاره گناهان کبیره

خدمت كردن به خانواده، كفّاره گناهان بزرگ است و خشم پروردگار را فرو مى نشاند

ادامه ...