منوی اصلی

فرهنگ و اجتماع

صوت

کلیپ تصویری: ممد نبودی ببینی با صدای کویتی پور

کلیپ تصویری: ممد نبودی ببینی

ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا نت پر ثمر گشته
آه و و ا و یـــلا… کو جهان آرا
نور دوچشمان تر ما »
ادامه ...