منوی اصلی

صوت

پوستر و استوری آیه 8 سوره تحریم

پوستر و استوری آیه 8 سوره تحریم

ای مؤمنان! به پیشگاه خدا توبه کنید، توبه ای خالص [که شما را از بازگشت به گناه بازدارد]؛ امید است پروردگارتان گناهانتان را از شما محو کند

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره انفطار آیات 17 الی 19 از استاد شیخ محمود صابر

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره انفطار آیات 17 الی 19 از استاد شیخ محمود صابر

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره انفطار آیات 17 الی 19 از استاد شیخ محمود صابر

پوستر و استوری آیه 20 سوره حدید

پوستر و استوری آیه 20 سوره حدید

پوستر و استوری آیه 20 سوره حدید

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسرا آیات 23 الی 24 از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسرا آیات 23 الی 24 از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسرا آیات 23 الی 24 از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره حاقه آیات 19 الی 21 از استاد عبدالصمد الزناتی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره حاقه آیات 19 الی 21 از استاد عبدالصمد الزناتی

اما کسی که پرونده اش را به دست راستش دهند، می گوید: [ای مردم!] پرونده مرا بگیرید و بخوانید. (۱۹)
 
تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره ابراهیم آیات 41- 40 از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره ابراهیم آیات 41- 40 از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره ابراهیم آیات 41- 40 از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره شوری آیه 25 و 26 از استاد اسماعیل طنطاوی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره شوری آیه 25 و 26 از استاد اسماعیل طنطاوی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره شوری آیه 25 و 26 از استاد اسماعیل طنطاوی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره فرقان آیه 63 از استاد قاسم رضیعی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره فرقان آیه 63 از استاد قاسم رضیعی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره فرقان آیه 63 از استاد قاسم رضیعی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسراء آیه 9 از استاد سعید مسلم

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسراء آیه 9 از استاد سعید مسلم

بی تردید این قرآن به استوارترین آیین هدایت می کند، و به مؤمنانی که کارهای شایسته انجام می دهند، مژده می دهد که برای آنان پاداشی بزرگ است.
تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره زمر آيه 64 الی 65 از استاد سید محمدجواد حسینی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره زمر آيه 64 الی 65 از استاد سید محمدجواد حسینی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره زمر آيه 64 الی 65 از استاد سید محمدجواد حسینی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره کهف آیه 46 از استاد استاد احمد محمد عامر

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره کهف آیه 46 از استاد احمد محمد عامر

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره کهف آیه 46 از استاد احمد محمد عامر

ترتیل سوره نبأ با صدای حنانه خلفی

ترتیل سوره نبأ با صدای حنانه خلفی

سوره نباء هفتاد و هشتمین سوره از قرآن است و دارای 40 آیه است.

ترتیل سوره نازعات با صدای حنانه خلفی

ترتیل سوره نازعات با صدای حنانه خلفی

سوره نازعات هفتاد و نهمین سوره از قرآن کریم است و دارای ۴۶ آیه می باشد.

ماندگار‌ترین تلاوت استاد «محمد اللیثی» در مجلس امام‌حسین(ع)

ماندگار‌ترین تلاوت استاد «محمد اللیثی» در مجلس امام‌ حسین(ع)

خاطره تلاوت ماندگار شیخ محمد اللیثی بعد از روضه دشتی حاج علی فراهانی (سنگ خوردن راس مقدس حسین ابن علی بر سر نی هنگام تلاوت قرآن) را بشنوید و ببینید روضه سیدالشهدا چگونه حال یک قاری بین المللی و استاد تلاوت قرآن اهل سنت از مصر را منقلب می کند و بعد از آن یک تلاوت ماندگار انجام می دهد

ترتیل سوره عبس با صدای حنانه خلفی

ترتیل سوره عبس با صدای حنانه خلفی

سوره عبس هشتادمین سوره از قرآن کریم است و دارای ۴۷ آیه می باشد. این سوره، سوره «سَفَرَة» نیز نامیده می شود.

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسراء آیه 26 از استاد محمد اللیثی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسراء آیه 26 از استاد محمد اللیثی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسراء آیه 26 از استاد محمد اللیثی

ترتیل سوره تکویر با صدای حنانه خلفی

ترتیل سوره تکویر با صدای حنانه خلفی

سوره تکویرهشتاد و یکمین سوره از قرآن مجید است و دارای ۷۹ آیه می باشد. آن را «سوره کوّرت» نیز گفته ‌اند.

ترتیل سوره انفطار با صدای حنانه خلفی

ترتیل سوره انفطار با صدای حنانه خلفی

سوره انفطار هشتاد و دومین سوره از سوره های قرآن کریم است و دارای ۱۹ آیه می باشد.

ترتیل سوره مطففین با صدای حنانه خلفی

ترتیل سوره مطففین با صدای حنانه خلفی

سوره مطففین  هشتاد و سومین سوره از قرآن مجید است و دارای ۳۶ آیه می باشد. سوره مطفّفین، سوره «تطفیف» هم نامیده می شود.

ترتیل سوره انشقاق با صدای حنانه خلفی

ترتیل سوره انشقاق با صدای حنانه خلفی

سوره انشقاق هشتاد و چهارمین سوره از سور قرآن کریم است و دارای ۲۵ آیه می باشد.

ترتیل سوره بروج با صدای حنانه خلفی

ترتیل سوره بروج با صدای حنانه خلفی

سوره بروج  هشتاد و پنجمین سوره از قرآن مجید است و دارای ۲۲ آیه می باشد.

ترتیل سوره علق با صدای حنانه خلفی

ترتیل سوره علق با صدای حنانه خلفی

سوره علق نود و ششمین سوره از قرآن کریم است و دارای ۱۹ آیه می باشد. این سوره اولین سوره نازل شده بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و یکی از سوره های سجده دار است.

ترتیل سوره قدر با صدای حنانه خلفی

ترتیل سوره قدر با صدای حنانه خلفی

سوره قدر  نود و هفتمین سوره از قرآن کریم است و دارای ۵ آیه می باشد.

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره حجرات آیه 13 از استاد هاشم هیبه

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره حجرات آیه 13 از استاد هاشم هیبه

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره حجرات آیه 13 از استاد هاشم هیبه

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره شمس آیات 5 الی 8 از استاد کریم منصوری

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره شمس آیات 5 الی 8 از استاد کریم منصوری

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره شمس آیات 5 الی 8 از استاد کریم منصوری

ترتیل سوره بینه با صدای حنانه خلفی

ترتیل سوره بینه با صدای حنانه خلفی

سوره بینه  نود و هشتمین سوره از قرآن مجید است و دارای ۸ آیه می باشد. آن را سوره «بریه» و سوره «قیامه» نیز نامیده‌ اند.

ترتیل سوره زلزال با صدای حنانه خلفی

ترتیل سوره زلزال با صدای حنانه خلفی

سوره زلزال  نود و نهمین سوره از قرآن مجید است و دارای ۸ آیه می باشد.

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره فصلت آیه 34 از استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره فصلت آیه 34 از استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره فصلت آیه 34 از استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

ترتیل سوره عادیات با صدای حنانه خلفی

ترتیل سوره عادیات با صدای حنانه خلفی

سوره عادیات صدمین سوره از قرآن مجید است و دارای ۱۱ آیه می باشد.

ترتیل سوره تکاثر با صدای حنانه خلفی

ترتیل سوره تکاثر با صدای حنانه خلفی

سوره تکاثر صد و دومین سوره از قرآن کریم است و دارای ۸ آیه می باشد.

صفحه‌ها