منوی اصلی

فیلم

کلیپ تصویری: سوره علق، آیه 14

کلیپ تصویری: سوره علق، آیه 14

قال الله تعالی: آیا او (انسان) نمی‌داند که خداوند او را می بیند؟

استوری تصویری: تحدیر (تندخوانی) سوره واقعه

استوری تصویری: تحدیر (تندخوانی) سوره واقعه با صدای استاد معتز آقایی

استوری تصویری: تحدیر (تندخوانی) سوره واقعه

استوری تصویری: سوره واقعه

استوری تصویری: سوره واقعه

استوری تصویری: سوره واقعه

تفسیر صوتی قرآن کریم، حجت‌الاسلام قرائتی: سوره مائده آیه های 68

تفسیر صوتی قرآن کریم، حجت‌الاسلام قرائتی: سوره مائده آیه های 68

تفسیر صوتی قرآن کریم، حجت‌الاسلام قرائتی: سوره مائده آیه های 68

ماندگار‌ترین تلاوت استاد «محمد اللیثی» در مجلس امام‌حسین(ع)

ماندگار‌ترین تلاوت استاد «محمد اللیثی» در مجلس امام‌ حسین(ع)

خاطره تلاوت ماندگار شیخ محمد اللیثی بعد از روضه دشتی حاج علی فراهانی (سنگ خوردن راس مقدس حسین ابن علی بر سر نی هنگام تلاوت قرآن) را بشنوید و ببینید روضه سیدالشهدا چگونه حال یک قاری بین المللی و استاد تلاوت قرآن اهل سنت از مصر را منقلب می کند و بعد از آن یک تلاوت ماندگار انجام می دهد

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و نهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و نهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و نهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و هشتم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و هشتم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و هشتم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و هفتم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و هفتم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و هفتم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و ششم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و ششم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و ششم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و پنجم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و پنجم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و پنجم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و چهارم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و چهارم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و چهارم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و سوم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و سوم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و سوم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و دوم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و دوم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و دوم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و یکم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و یکم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء بیست و یکم قرآن کریم 

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء نوزدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء نوزدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء نوزدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء هجدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء هجدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء هجدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء هفدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء هفدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء هفدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء شانزدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء شانزدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء شانزدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء پانزدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء پانزدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء پانزدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء چهاردهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء چهاردهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء چهاردهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء سیزدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء سیزدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء سیزدهم قرآن کریم با صدای معتز آقایی

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء دوازدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء دوازدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء دوازدهم قرآن کریم

تفسیر صوتی قرآن کریم، حجت‌الاسلام قرائتی: سوره بقره آیه 214

تفسیر صوتی قرآن کریم، حجت‌الاسلام قرائتی: سوره بقره آیه 214

تفسیر صوتی قرآن کریم، حجت‌الاسلام قرائتی: سوره بقره آیه 214  

تفسیر صوتی قرآن کریم، حجت‌الاسلام قرائتی: سوره بقره آیه 212

تفسیر صوتی قرآن کریم، حجت‌الاسلام قرائتی: سوره بقره آیه 212

تفسیر صوتی قرآن کریم، حجت‌الاسلام قرائتی: سوره بقره آیه 212

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء یازدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء یازدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء یازدهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء دهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء دهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء دهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء نهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء نهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء نهم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء هشتم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء هشتم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء هشتم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء هفتم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء هفتم قرآن کریم

کلیپ تصویری: تند خوانی جزء هفتم قرآن کریم

کلیپ تصویری تند خوانی جزء ششم قرآن کریم

کلیپ تصویری تند خوانی جزء ششم قرآن کریم

کلیپ تصویری تند خوانی جزء ششم قرآن کریم

صفحه‌ها