منوی اصلی

معارف قرآن

تصویر

آیه قرآن: نتیجه انجام عمل خیر با نیت دنیایی

آیه قرآن: نتیجه انجام عمل خیر با نیت دنیایی

کسانی که زندگی دنیا و زینتش را بخواهند، ثمره تلاششان را به طور کامل در همین دنیا به آنان می دهیم و در اینجا چیزی از آنان کاسته نخواهد شد. 

ادامه ...