منوی اصلی

تصویر

آیه قرآن: نتیجه انجام عمل خیر با نیت دنیایی

آیه قرآن: نتیجه انجام عمل خیر با نیت دنیایی

کسانی که زندگی دنیا و زینتش را بخواهند، ثمره تلاششان را به طور کامل در همین دنیا به آنان می دهیم و در اینجا چیزی از آنان کاسته نخواهد شد. 

پوستر و استوری آیه 41 سوره عنکبوت

پوستر و استوری آیه 41 سوره عنکبوت

داستان کسانی که به جای خدا سرپرستانی گرفته اند، مانند داستان عنکبوت است که خانه ای

در کارهاى نیک بر یکدیگر سبقت بگیرید

آیه قرآن: در کارهاى نیک بر یکدیگر سبقت بگیرید

آیه قرآن: در کارهاى نیک بر یکدیگر سبقت بگیرید

فرزندانتان را از بیم تنگدستی نکشید؛ ما به آنان و شما روزی می دهیم یقیناً کشتن آنان گناهی بزرگ است.

آیه قرآن :‌ فرزندانتان را از بیم تنگدستی نکشید

فرزندانتان را از بیم تنگدستی نکشید؛ ما به آنان و شما روزی می دهیم یقیناً کشتن آنان گناهی بزرگ است.

آیه قرآن: انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد

آیه قرآن: انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد

آیه قرآن: انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد

پوستر آیه قرآن :‌ خداوند، ربا را نابود می‌کند

پوستر آیه قرآن:‌ خداوند، ربا را نابود می‌کند

خداوند، ربا را نابود می‌کند؛ و صدقات را افزایش می‌دهد!و خداوند، هیچ انسانِ ناسپاسِ گنهکاری را دوست نمی‌دارد.

آیه قرآن: صبر و پایداری عامل همه پیروزی ها

آیه قرآن: صبر و پایداری عامل همه پیروزی ها

آیه قرآن: صبر و پایداری عامل همه پیروزی ها

منظور از راست‌گویان(صادقین) در آیه 119 سوره توبه

آیه قرآن: منظور از راست‌گویان (صادقین)

منظور از راست‌گویان(صادقین) در آیه 119 سوره توبه

آیه قرآن:‌ نتیجه عمل خودمان (عکس نوشته)

آیه قرآن:‌ نتیجه عمل خودمان (عکس نوشته)

قال الله تعالی: و هر آسیبی به شما رسد به سبب اعمالی است که مرتکب شده اید

آیه قرآن: ای انسان چه چیز تو را مغرور ساخته؟

آیه قرآن: ای انسان چه چیز تو را مغرور ساخته؟

ای انسان! چه چیزی تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است؟(انفطار آیه ۶)

پوستر آیه قرآن:‌ ما از آنِ خدائیم؛ و به سوی او بازمی‌گردیم

پوستر آیه قرآن:‌ ما از آنِ خدائیم؛ و به سوی او بازمی‌گردیم

قطعاً همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی، و کاهش در مالها و جانها و میوه‌ها، آزمایش می‌کنیم

پوستر آیه قرآن: سنت مهلت به کفار برای افزایش گناهانشان است

پوستر آیه قرآن: سنت مهلت به کفار برای افزایش گناهانشان است

پوستر آیه قرآن: سنت مهلت به کفار برای افزایش گناهانشان است

آیه قرآن :‌ویژگی‌های یاوران راستین حکومت جهانی اسلام

پوستر آیه قرآن :‌ویژگی‌های یاوران راستین حکومت جهانی اسلام

آیه قرآن :‌ویژگی‌های یاوران راستین حکومت جهانی اسلام

باران پس از نومیدی

پوستر آیه قرآن: باران پس از نومیدی

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

پوستر آیه قرآن: حق آمد

پوستر آیه قرآن: حق آمد

پوستر آیه قرآن: حق آمد

پوستر آیه قرآن: خلافت روی زمین

پوستر آیه قرآن: خلافت روی زمین

پوستر آیه قرآن: خلافت روی زمین

پوستر آیه قرآن: غلبه اسلام

پوستر آیه قرآن: غلبه اسلام

پوستر آیه قرآن: غلبه اسلام

پوستر آیه قرآن: حاضر شدن در محشر

پوستر آیه قرآن: حاضر شدن در محشر

پوستر آیه قرآن: حاضر شدن در محشر

پوستر آیه قرآن: یاران مهدی (ع)

پوستر آیه قرآن: یاران مهدی (ع)

دانلود پوستر آیه قرآن: یاران مهدی (ع)

پوستر آیه قرآن: سوگند به عصر

پوستر آیه قرآن: سوگند به عصر

پوستر آیه قرآن: سوگند به عصر

پوستر آیه قرآن: جهاد

پوستر آیه قرآن: جهاد

پوستر آیه قرآن: جهاد

پوستر آیه قرآن: آیه مضطر

پوستر آیه قرآن: مضطر

پوستر آیه قرآن: آیه مضطر

پوستر آیه قرآن: ایمان، با شراب خواری و قماربازی سازگاری ندارد

پوستر آیه قرآن: ایمان، با شراب خواری و قماربازی سازگاری ندارد

پوستر آیه قرآن: ایمان، با شراب خواری و قماربازی سازگاری ندارد

پوستر آیه قرآن: روزهای خدا

پوستر آیه قرآن: روزهای خدا

پوستر آیه قرآن: روزهای خدا

پوستر آیه قرآن: رنگ‌ها در طبیعت؛ تجلی قدرت آفرینش پروردگار

پوستر آیه قرآن: رنگ‌ها در طبیعت؛ تجلی قدرت آفرینش پروردگار

پوستر آیه قرآن: رنگ‌ها در طبیعت؛ تجلی قدرت آفرینش پروردگار

پوستر آیه قرآن: نشانه های قیامت

پوستر آیه قرآن: نشانه های قیامت

پوستر آیه قرآن: نشانه های قیامت

پوستر آیه قرآن: ذخیره الهی

پوستر آیه قرآن: ذخیره الهی

پوستر آیه قرآن: ذخیره الهی

پوستر آیه قرآن: جنگ تا رفع فتنه

پوستر آیه قرآن: جنگ تا رفع فتنه

پوستر آیه قرآن: جنگ تا رفع فتنه

پوستر آیه قرآن: وارثان زمین

پوستر آیه قرآن: وارثان زمین

پوستر آیه قرآن: وارثان زمین

پوستر آیه 3 سوره بقره - ایمان به غیب

پوستر آیه قرآن: ایمان به غیب

پوستر آیه 3 سوره بقره - ایمان به غیب

صفحه‌ها