منوی اصلی

تصویر

پوستر و استوری آیه 12 سوره سجده - پشیمانی روز قیامت

پوستر و استوری آیه 12 سوره سجده - پشیمانی روز قیامت

و اگر ببینی زمانی که (این) مجرمان (منکر قیامت) نزد پروردگارشان سرمایشان را به زیر افکنده اند (می بینی که می گویند:)

پوستر و استوری آیه 61 سوره آل عمران

پوستر و استوری آیه 61 سوره آل عمران

پس هر که با تو درباره او [عیسی] پس از آنکه بر تو [به واسطه وحی، نسبت به احوال وی] علم و آگاهی آمد، مجادله و ستیز کند

پوستر و استوری آیه 67 سوره مائده

پوستر و استوری آیه 67 سوره مائده

ای پیامبر! آنچه از سوی پروردگارت [درباره ولایت و رهبری علی بن أبی طالب امیرالمؤمنین (علیه السلام)] بر تو نازل شده ابلاغ کن؛

پوستر و استوری آیه 35 سوره غافر

پوستر آیه قرآن: جدال جاهلانه

پوستر و استوری آیه 35 سوره غافر

پوستر و استوری آیه 30 سوره نازعات

پوستر و استوری آیه 30 سوره نازعات

پوستر و استوری آیه 30 سوره نازعات: و پس از آن زمین را بگسترانید
 
پوستر و استوری آیه 20 سوره حدید

پوستر و استوری آیه 20 سوره حدید

پوستر و استوری آیه 20 سوره حدید

پوستر و استوری آیه 255 سوره بقره

پوستر و استوری آیه 255 سوره بقره

پوستر و استوری آیه 255 سوره بقره

پوستر و استوری آیات 66 الی 69 سوره عنکبوت

پوستر و استوری آیات 66 الی 69 سوره عنکبوت

زودی حقایق را خواهند فهمید! (۶۶) آیا نمی دانند که ما حرم امنی را ایجاد کرده‌ایم، و حال آن که در اطراف آن مردم را می‌ربایند!

آیه قرآن: بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است

آیه قرآن: بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است

آیه قرآن: بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است

پوستر و استوری آیه 254 سوره بقره

پوستر و استوری آیه 254 سوره بقره

ای اهل ایمان! از آنچه به شما روزی کرده ایم انفاق کنید، پیش از آنکه روزی بیاید که در آن نه داد و ستدی است و نه دوستی و نه شفاعتی؛ و تنها کافران ستمکارند.
آیه قرآن: نتیجه انجام عمل خیر با نیت دنیایی

آیه قرآن: نتیجه انجام عمل خیر با نیت دنیایی

کسانی که زندگی دنیا و زینتش را بخواهند، ثمره تلاششان را به طور کامل در همین دنیا به آنان می دهیم و در اینجا چیزی از آنان کاسته نخواهد شد. 

پوستر و استوری آیه 41 سوره عنکبوت

پوستر و استوری آیه 41 سوره عنکبوت

داستان کسانی که به جای خدا سرپرستانی گرفته اند، مانند داستان عنکبوت است که خانه ای

در کارهاى نیک بر یکدیگر سبقت بگیرید

آیه قرآن: در کارهاى نیک بر یکدیگر سبقت بگیرید

آیه قرآن: در کارهاى نیک بر یکدیگر سبقت بگیرید

فرزندانتان را از بیم تنگدستی نکشید؛ ما به آنان و شما روزی می دهیم یقیناً کشتن آنان گناهی بزرگ است.

آیه قرآن :‌ فرزندانتان را از بیم تنگدستی نکشید

فرزندانتان را از بیم تنگدستی نکشید؛ ما به آنان و شما روزی می دهیم یقیناً کشتن آنان گناهی بزرگ است.

آیه قرآن: انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد

آیه قرآن: انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد

آیه قرآن: انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد

پوستر آیه قرآن :‌ خداوند، ربا را نابود می‌کند

پوستر آیه قرآن:‌ خداوند، ربا را نابود می‌کند

خداوند، ربا را نابود می‌کند؛ و صدقات را افزایش می‌دهد!و خداوند، هیچ انسانِ ناسپاسِ گنهکاری را دوست نمی‌دارد.

آیه قرآن: صبر و پایداری عامل همه پیروزی ها

آیه قرآن: صبر و پایداری عامل همه پیروزی ها

آیه قرآن: صبر و پایداری عامل همه پیروزی ها

منظور از راست‌گویان(صادقین) در آیه 119 سوره توبه

آیه قرآن: منظور از راست‌گویان (صادقین)

منظور از راست‌گویان(صادقین) در آیه 119 سوره توبه

آیه قرآن:‌ نتیجه عمل خودمان (عکس نوشته)

آیه قرآن:‌ نتیجه عمل خودمان (عکس نوشته)

قال الله تعالی: و هر آسیبی به شما رسد به سبب اعمالی است که مرتکب شده اید

آیه قرآن: ای انسان چه چیز تو را مغرور ساخته؟

آیه قرآن: ای انسان چه چیز تو را مغرور ساخته؟

ای انسان! چه چیزی تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است؟(انفطار آیه ۶)

پوستر آیه قرآن:‌ ما از آنِ خدائیم؛ و به سوی او بازمی‌گردیم

پوستر آیه قرآن:‌ ما از آنِ خدائیم؛ و به سوی او بازمی‌گردیم

قطعاً همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی، و کاهش در مالها و جانها و میوه‌ها، آزمایش می‌کنیم

پوستر آیه قرآن: سنت مهلت به کفار برای افزایش گناهانشان است

پوستر آیه قرآن: سنت مهلت به کفار برای افزایش گناهانشان است

پوستر آیه قرآن: سنت مهلت به کفار برای افزایش گناهانشان است

آیه قرآن :‌ویژگی‌های یاوران راستین حکومت جهانی اسلام

پوستر آیه قرآن :‌ویژگی‌های یاوران راستین حکومت جهانی اسلام

آیه قرآن :‌ویژگی‌های یاوران راستین حکومت جهانی اسلام

باران پس از نومیدی

پوستر آیه قرآن: باران پس از نومیدی

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

پوستر آیه قرآن: حق آمد

پوستر آیه قرآن: حق آمد

پوستر آیه قرآن: حق آمد

پوستر آیه قرآن: خلافت روی زمین

پوستر آیه قرآن: خلافت روی زمین

پوستر آیه قرآن: خلافت روی زمین

پوستر آیه قرآن: غلبه اسلام

پوستر آیه قرآن: غلبه اسلام

پوستر آیه قرآن: غلبه اسلام

پوستر آیه قرآن: حاضر شدن در محشر

پوستر آیه قرآن: حاضر شدن در محشر

پوستر آیه قرآن: حاضر شدن در محشر

پوستر آیه قرآن: یاران مهدی (ع)

پوستر آیه قرآن: یاران مهدی (ع)

دانلود پوستر آیه قرآن: یاران مهدی (ع)

پوستر آیه قرآن: سوگند به عصر

پوستر آیه قرآن: سوگند به عصر

پوستر آیه قرآن: سوگند به عصر

صفحه‌ها