منوی اصلی

صوت

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هشتم، روابط امام با خداوند و امت در دو جريان امامت و نحوه تشکیل هر امت

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هشتم، روابط امام با خداوند و امت در دو جريان امامت و نحوه تشکیل هر امت

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 14 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در هیئت ثارالله قم ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هفتم، مستجاب شدن دعای امت سازی حضرت ابراهیم علیه السلام

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هفتم، مستجاب شدن دعای امت سازی حضرت ابراهیم علیه السلام

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 13 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در هیئت ثارالله قم ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه ششم، بررسی شرایط ساخت امت و بعث رسول اکرم (ص) در آیات قرآن کریم

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه ششم، بررسی شرایط ساخت امت و بعث رسول اکرم (ص) در آیات قرآن کریم

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 12 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در هیئت ثارالله قم ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه پنجم، بررسی سنت های حاكم بر جريان امامت در آیات قرآن

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه پنجم، بررسی سنت های حاكم بر جريان امامت در آیات قرآن

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 11 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در هیئت ثارالله قم ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه چهارم، مشخصات و تفاوتهای دو جریان امامت در دنیا

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه چهارم، مشخصات و تفاوتهای دو جریان امامت در دنیا

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 10 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در هیئت ثارالله قم ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه سوم، صاحب الامر بودن ائمه براي امت سازي

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه سوم، صاحب الامر بودن ائمه براي امت سازي

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 9 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در هیئت ثارالله قم ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه دوم،نقش سیدالشهداء علیه السلام در نجات مردم از وادی ظلمات

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه دوم،نقش سیدالشهداء علیه السلام در نجات مردم از وادی ظلمات

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 8 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در هیئت ثارالله قم ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه اول، نزاع دو جریان امامت ذیل آیات بیان شده در کلام سیدالشهداء علیه السلام

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه اول، نزاع دو جریان امامت ذیل آیات بیان شده در کلام سیدالشهداء علیه السلام

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 7 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در هیئت ثارالله قم ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دوازدهم، سه جریان استضعاف بر اساس آیات قرآن کریم

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دوازدهم، سه جریان استضعاف بر اساس آیات قرآن کریم

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 19 مرداد ماه 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه یازدهم، آثار محبت و ایمان به خدا در زندگی انسان

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه یازدهم، آثار محبت و ایمان به خدا در زندگی انسان

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 18 مرداد ماه 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دهم، دعوت به زهد و مذمت دنیا

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دهم، دعوت به زهد و مذمت دنیا

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 17 مرداد ماه 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه نهم، ظهور و رجعت پيروزي نهايي جبهه حق بر باطل

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه نهم، ظهور و رجعت پيروزي نهايي جبهه حق بر باطل

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 16 مرداد ماه 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هشتم، تقابل دعوت اهل بیت با دعوت شیطان

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هشتم، تقابل دعوت اهل بیت با دعوت شیطان

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 15 مرداد ماه 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هفتم، عبور از دار فاسقین و مهیا شدن برای عالم ظهور

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هفتم، عبور از دار فاسقین و مهیا شدن برای عالم ظهور

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 14 مرداد ماه 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه چهارم، تقابل دو جبهه حزب الله و حزب شیطان در امت پیامبر اسلام(ص)

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه چهارم، تقابل دو جبهه حزب الله و حزب شیطان در امت پیامبر اسلام(ص)

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 11 مرداد ماه 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه اول، شرح ماموریت سید شهداء (ع) با آیات تلاوت شده در روز عاشورا

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه اول، شرح ماموریت سید شهداء (ع) با آیات تلاوت شده در روز عاشورا

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 8 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه سوم،حضرت زهرا (س) نقطه اتصال به امیرالمومنین (ع)

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه سوم، حضرت زهرا (س) نقطه اتصال به امیرالمومنین (ع)

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 9  بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در هیات رزمندگان قم ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه دوم، تفاوت ابتلائات مومنین با کفار؛ بلاها مرکب سلوک و کفاره گناهان

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه دوم، تفاوت ابتلائات مومنین با کفار؛ بلاها مرکب سلوک و کفاره گناهان

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 8 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در هیات رزمندگان قم ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه چهارم، خالص سازی جبهه مومنین از کفار و منافقین با ابتلاء امیرالمومنین

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه چهارم، خالص سازی جبهه مومنین از کفار و منافقین با ابتلاء امیرالمومنین

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 8 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در دفتر آیت الله وحید ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه سوم، مسجد الهی و غیر الهی

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه سوم، مسجد الهی و غیر الهی

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 7 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در دفتر آیت الله وحید ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه دوم، شفاعت حضرت زهرا برای مقابله با انحراف اسماء حسنی

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه دوم، شفاعت حضرت زهرا برای مقابله با انحراف اسماء حسنی

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 6 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در دفتر آیت الله وحید ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه اول، مجرای عبادت الهی از طریق اسماء

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه اول، مجرای عبادت الهی از طریق اسماء

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 5 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در دفتر آیت الله وحید ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه چهارم، قاعده کلی اصغاء کلام؛ تصحیح میزان وجودی لازمه همراهی امام

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه چهارم، قاعده کلی اصغاء کلام؛ تصحیح میزان وجودی لازمه همراهی امام

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 10  بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در حسینیه مرحوم آیت الله حق شناس ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه سوم، تبیین مقام رضوان الهی؛ مدار رضاء و سخط خدای متعال

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه سوم، تبیین مقام رضوان الهی؛ مدار رضاء و سخط خدای متعال

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 9  بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در حسینیه مرحوم آیت الله حق شناس ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه دوم، باز شدن راه پرستش با نقش آفرینی حضرت زهرا (س)

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه دوم، باز شدن راه پرستش با نقش آفرینی حضرت زهرا (س)

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 8 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در حسینیه مرحوم آیت الله حق شناس ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه اول، عظمت حضرت زهرا (س) نزد پیامبر(ص)

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه اول، عظمت حضرت زهرا (س) نزد پیامبر(ص)

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 7 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در حسینیه مرحوم آیت الله حق شناس ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه سوم، تبیین فتنه های پس از رحلت نبی اکرم در آیات قرآن

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه سوم، تبیین فتنه های پس از رحلت نبی اکرم در آیات قرآن

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 8 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در حرم مطهر مقدس فاطمه معصومه(س) ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه دوم، مدار رضاء و سخط الهی

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه دوم، مدار رضاء و سخط الهی

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 7 بهمن ماه سال 98 است، که به مناسبت ایام فاطمیه در حرم مطهر مقدس فاطمه معصومه(س) ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه پنجم، جامعه موعود انبیاء و فراعنه

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه پنجم، جامعه موعود انبیاء و فراعنه

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 8 مهرماه سال 99 در هیات دانشگاه قم به مناسبت ماه صفر در دانشگاه قم ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه چهارم، بی تاثیر بودن تولی به امام حق، بدون تبری از باطل

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه چهارم، بی تاثیر بودن تولی به امام حق، بدون تبری از باطل

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 7 مهرماه سال 99 در هیات دانشگاه قم به مناسبت ماه صفر در دانشگاه قم ایراد فرمودند. 

صفحه‌ها