منوی اصلی

صوت

تفسیر صوتی قرآن کریم، حجت‌الاسلام قرائتی: سوره یوسف آیه 111

تفسیر صوتی قرآن کریم، حجت‌الاسلام قرائتی: سوره یوسف آیه 111

تفسیر صوتی قرآن کریم، حجت‌الاسلام قرائتی: سوره یوسف آیه 111

تفسیر صوتی قرآن کریم، حجت‌الاسلام قرائتی: سوره یوسف آیه 100

تفسیر صوتی قرآن کریم، حجت‌الاسلام قرائتی: سوره یوسف آیه 100

تفسیر صوتی قرآن کریم، حجت‌الاسلام قرائتی: سوره یوسف آیه 100

تفسیر صوتی قرآن کریم، حجت‌الاسلام قرائتی: سوره توبه آیه 43

تفسیر صوتی قرآن کریم، حجت‌الاسلام قرائتی: سوره توبه آیه 43

تفسیر صوتی قرآن کریم، حجت‌الاسلام قرائتی: سوره توبه آیه 43

نواهنگ کودکانه: من بچه شیعه هستم (+ متن)

در این شعرعقاید شیعیان در مورد چهارده معصوم علیهم السلام به بچه ها آموزش داده می شود.

نواهنگ کودکانه: اصول دین (+ متن)

نواهنگ کودکانه: اصول دین (+ متن)

شعر اصول دین همراه با صوت

مجموعه سخنرانی استاد دهنوی پیرامون تربیت فرزند

مجموعه سخنرانی استاد دهنوی پیرامون تربیت فرزند

15 فایل صوتی پیرامون تربیت فرزند از استاد دهنوی (از قبل از بارداری تا دوران جوانی)