منوی اصلی

پاورپوینت

 نعمت دیدن به زبان کودکان

پاورپوینت کودکانه: دیده بان (نعمت بینائی)

پاورپوینت با موضوع «نعمت بینایی» از تولیدات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم برای کودکان مقطع دبستان

شناخت اهل بیت (ع) به زبان کودکان

پاورپوینت کودکانه: ستارگان هدایت

پاورپوینت با موضوع « شناخت چهارده معصوم» از تولیدات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم برای کودکان مقطع دبستان

آموزش نماز به کودکان به صورت  تصویری

پاورپوینت کودکانه: نماز

پاورپوینت با موضوع «آموزش نماز به کودکان» از تولیدات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم برای کودکان مقطع دبستان

آموزش خداشناسی به کودکان

پاورپوینت کودکانه: خدا

پاورپوینت با موضوع «خداشناسی» از تولیدات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم برای کودکان مقطع دبستان

آموزش حجاب و عفاف  به کودکان

پاورپوینت کودکانه: عفاف و حجاب

پاورپوینت با موضوع «حجاب و عفاف» از تولیدات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم برای کودکان مقطع دبستان

کار خیر و نیک به زبان کودکان

پاورپوینت کودکانه: درخت خرما

پاورپوینت با موضوع «کار خیر» از تولیدات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم مناسب برای کودکان مقطع دبستان

پاورپوینت کودکانه با موضوع دوست خوب

پاورپوینت کودکانه: گل خوشبو

پاورپوینت با موضوع «انتخاب دوست خوب» از تولیدات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم برای کودکان مقطع دبستان

دامهای شیطان به زبان کودکان

پاورپوینت کودکانه: دام شیطان

پاورپوینت با موضوع «دامهای شیطان» از تولیدات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم برای کودکان مقطع دبستان

 صبر و گذشت به زبان کودکان

پاورپوینت کودکانه: کاخ بلند

پاورپوینت با موضوع «صبر و گذشت» از تولیدات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم برای کودکان مقطع دبستان

آموزش تیمم گرفتن برای کودکان

پاورپوینت آموزشی کودکان: تیمم

پاورپوینت با موضوع «اموزش نحوه گرفتن تیمم» از تولیدات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم برای کودکان مقطع دبستان

پاورپوینت زندگینامه امام زمان

پاورپوینت آموزش کودکان: امام زمان (عج)

پاورپوینت با موضوع «آشنایی با امام زمان(عج)» برای کودکان مقطع دبستان

نظم و موفقیت در کودکان

پاورپوینت کودکانه: نظم و موفقیت

پاورپوینت با موضوع «نظم و موفقیت» از تولیدات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم برای کودکان مقطع دبستان

آموزش وضو به صورت تصویری

پاورپوینت کودکانه: وضو

پاورپوینت با موضوع «آموزش وضو» از تولیدات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم برای کودکان مقطع دبستان

آموزش رفتن به مسجد

پاورپوینت کودکانه: مسجد

پاورپوینت با موضوع «مسجد و آداب رفتن به مسجد» از تولیدات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم برای کودکان مقطع دبستان

آموزش شناخت امام زمان (عج) به کودکان

پاورپوینت کودکانه: منجی

پاورپوینت با موضوع «ظهور منجی و شناخت منجی» از تولیدات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم برای کودکان مقطع دبستان

حمد پروردگار به زبان کودکان

پاورپوینت کودکانه: ستایش

پاورپوینت با موضوع «حمد و ستایش پروردگار» از تولیدات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برای کودکان مقطع دبستان

شناخت پیامبران به زبان کودکان

پاورپوینت کودکانه: راه سعادت

پاورپوینت با موضوع «شناخت پیامبران» از تولیدات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم برای کودکان مقطع دبستان