منوی اصلی

سبک زندگی

حدیث: سرپیچی از نصیحت

حدیث: سرپیچی از نصیحت

امام علی (ع): هر که از نصیحت سرپیچید، هلاک گردد. (غررالحکم. حدیث 7743)

حدیث: پرهیز از شادی برای از دست رفتنی

حدیث: پرهیز از شادی برای از دست رفتنی

امام علی (ع): برای آنچه در دست داری، امام مرگ آن را در دستانت باقی نمی گذارد، شادی مکن. (میزان الحکمه. جلد 5. صفحه 56)

حدیث: بی صبری در نگهداری راز

حدیث: بی صبری در نگهداری راز

امام علی (ع): هرگز کسی را به افشای رازم سرزنش نکردم؛ چرا که خود[در نگهداری آن] از او نابردبارتر بودم. (غررالحکم. حدیث 9706)

حدیث: کنترل مؤمن از عیوب خود

حدیث: کنترل مؤمن از عیوب خود

امام علی (ع): مؤمن... به عیب خود، مشغول و فارغ از عیوب دیگران است. (جامع الاخبار. صفحه 215)

حدیث: تصمیم درست

حدیث: تصمیم درست

امام علی (ع): تواناترین مردم در تشخیص درست، کسی است که خشمگین نشود. (غررالحکم. حدیث 3047)

حدیث: بیداری از خواب غفلت

حدیث: بیداری از خواب غفلت

امام علی (ع): آن که خردمند است، از خواب غفلت بیدار می شود و برای سفر آخرت مهیّا می گردد و خانه همیشگی خود را آباد می کند. (غررالحکم. حدیث 9818)

حدیث: خوشروئی و اظهار شادمانی

حدیث: خوشروئی و اظهار شادمانی

امام علی (ع): به یکدیگر خوش رویی نشان دهید و در ملاقات هایتان، اظهار شادمانی کنید. (مصباح المتهجّد. صفحه 757)

حدیث: خشم

حدیث: خشم

امام علی (ع): هرگاه خشم گرفتی مگذار اوج بگیرد. (غررالحکم. حدیث 2340)

حدیث: تصرف دلها

حدیث: تصرف دلها

امام علی (ع): با نیکی کردن، دل ها تصرّف می شود. (غررالحکم. حدیث 4339)

حدیث: کم روئی

حدیث: کم روئی

امام علی (ع): کم روئی مانع روزی است. (غررالحکم. حدیث 274)

حدیث: نرم گویی و سلام کردن

حدیث: نرم گویی و سلام کردن

امام علی (ع): زبانت را به نرم گویی و سلام کردن عادت ده، تا دوستدارانت زیاد شوند و بدخواهانت اندک. (غررالحکم. حدیث 6231)

حدیث: پرهیز از بگو مگو

حدیث: پرهیز از بگو مگو

امام صادق (ع): با نادان و دانا، بگو مگو نکن؛ چرا که هر گاه با نادان بگو مگو کنی، دانشش را از تو دریغ می دارد. (بحارالانوار. جلد 2. صفحه 130)

حدیث: سرمشق دیگران

حدیث: سرمشق دیگران

امام علی (ع): کسی که کارهای نیکی از خود برجای نهاده که سرمشق دیگران قرار می گیرند، هرگز نمرده است. (بحارالانوار. جلد 2. صفحه 24)

حدیث: خشم و بردباری

حدیث: خشم و بردباری

امام علی (ع): خود را رسوا مسازید، تا خشمتان را فرونشانید. اگر نادانی با شما نادانی کرد، بردباری شما باید آن را فرا بگیرد. (غررالحکم. حدیث 10240)

حدیث: خوبی کردن و آثار آن

حدیث: خوبی کردن و آثار آن

امام علی (ع): تا جایی که توانایی بر کار خوب دارید، خوبی کنید؛ زیرا خوبی، از مهلکه ها و مرگ های ناگوار نگه می دارد. (میزان الحکمه. جلد 7. صفحه 299)

حدیث: زیور احسان

حدیث: زیور احسان

امام علی (ع): منّت ننهادن، زیور احسان است. (میزان الحکمه. جلد 6. صفحه 241)

حدیث: زدودن غم از دل مؤمن

حدیث: زدودن غم از دل مؤمن

امام رضا (ع): هر که غم و نگرانی مؤمنی را بزداید، خداوند در روز قیامت گره غم از دل او بگشاید. (میزان الحکمه. جلد 5. صفحه 280)

حدیث: اثرات گوشت و شیر

حدیث: اثرات گوشت و شیر

پیامبر اسلام (ص): گوشت و شیر، گوشت می رویانند و استخوان ها را استحکام می بخشند. (دعائم الاسلام. جلد 2. صفحه 145)

حدیث: دشمنی نکردن با آنچه نمی دانید

حدیث: دشمنی نکردن با آنچه نمی دانید

امام علی (ع): با آنچه نمی دانید دشمنی نکنید؛ زیرا بیشتر دانش در چیزهایی است که شما نمی دانید. (غررالحکم. حدیث 10246)

حدیث: شکیبائی ورزیدن

حدیث: شکیبائی ورزیدن

امام علی (ع): هر که شکیبائی ورزد به آرزوها دست می یابد. (غررالحکم. حدیث 7722)

نهج البلاغه: آمادگی برای مرگ

نهج البلاغه: آمادگی برای مرگ

امام علی(ع): برای مرگ آماده شوید؛ زیرا مرگ بر سر شما سایه افکنده است و همچون گروهی باشید که بر آنها فریاد زده شد و بیدار گشتند و دانستند که دنیا سرای آنها نیست و از این رو آن را [با جهان دیگر] عوض کردند. (نهج البلاغه. از خطبه 64)

حدیث: پیشرفت علمی

حدیث: پیشرفت علمی

پیامبر اسلام (ص): هر که بر پیشرفت علمیش افزوده شود اما بر بی رغبتی او به دنیا افزوده نگردد، جز بر درویش از خدا افزوده نشود. (میزان الحکمه. جلد 8. صفحه 102)

نهج البلاغه: توصیه به گرفتار

نهج البلاغه: توصیه به گرفتار

امام علی (ع): چه بسا نعمت داده شده ای که گرفتار عذاب شود، و بسا گرفتاری که در گرفتاری ساخته شده و آزمایش گردد، پس ای کسی که از این گفتار بهرمند می شوی، بر شکرگزاری بیفزای، و از شتاب بی جا دست بردار، و به روزی رسیده قناعت کن. (نهج البلاغه. از حکمت 273)

حدیث: پسندیدن برای خود و دیگران

حدیث: پسندیدن برای خود و دیگران

امام علی (ع): آنچه بر خود می پسندی برای مردم نیز بپسند و آنچه برای خود نمی پسندی برای آنها نیز بپسند. (میزان الحکمه. جلد 3. صفحه 179)

آیه: تقوا و سخن حق

آیه: تقوا و سخن حق

تقوای الهی پیشه کنید و سخن حق بگویید. (ترجمه قسمتی از آیه 70 سوره احزاب)

حدیث: چشم پوشی از برخی امور

حدیث: چشم پوشی از برخی امور

امام علی (ع): هر که درباره بسیاری از امور بی اعتنایی و چشم پوشی نکند، زندگیش تیره شود. (میزان الحکمه. جلد 8. صفحه 346)

حدیث: لبخند به روی برادر مؤمن

حدیث: لبخند به روی برادر مؤمن

امام رضا (ع): هر که به روی برادر مؤمن خود لبخند بزند، خداوند برایش ثوابی خواهد نوشت. (مستدرک الوسائل. جلد 12. صفحه 418)

حدیث: پیروی از اندیشه خردمند

حدیث: پیروی از اندیشه خردمند

امام علی (ع): هرگاه با فکر خود به جایی نرسیدی، از اندیشه خردمندی که مشکل تو را حل می کند پیروی کن. (غررالحکم. حدیث 4156)

حدیث: طلب حاجت

حدیث: طلب حاجت

امام حسین (ع): حاجت خود را جز نزد سه کس مبر: نزد دیندار، یا جوانمرد، یا بزرگزاده؛ زیرا دیندار، برای حفظ دین خود نیازت را برآورد و جوانمرد، از مردانگی خود شرم می کند و بزرگزاده، می داند که تو با روانداختن به او آبرویت را فروختی و او با برآوردن نیازت، آبروی تو را حفظ می کند. (تحف العقول. صفحه 247)

حدیث: همنشینی با دوست بد

حدیث: همنشینی با دوست بد

امام علی (ع): از همنشینی با دوست بد بپرهیز، که دوست بد، همنشین خود را به هلاکت می افکند و یار خود را به نابودی می کشاند. (غررالحکم. حدیث 2599)

صفحه‌ها