منوی اصلی

الزلزلة

نماز شب بیست و سوم ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل شصت و هشتم، عمل شب بیست و سوم شعبان:

عمل و دعای ام داود (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل شصت و چهارم، دعاى امّ داوود(دعای مخصوص نیمه رجب توصیف شده به اجابت و نهفته بودن صفات انابه به درگاه خداوند)

نماز مستحبی هزار رکعتی در ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سوم از اعمالی که برای داخل شدن به ماه رمضان انجام می گیرد؛ فصل ششم: اختلاف در ترتيب انجام نوافل ماه رمضان:

نماز شب نوزدهم ماه رمضان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رمضان نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب نوزدهم بدین شرح است:

نماز شب چهاردهم ماه رمضان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رمضان نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب چهاردهم بدین شرح است:

نماز شب بیست و سوم ماه شعبان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب بیست و سوم بدین شرح است:

نماز جعفر طیار (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهایی که در روز جمعه خوانده می شود؛

نماز حاجت پیامبر (ص) در روز جمعه (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهایی که در روز جمعه خوانده می شود؛

نماز شب جمعه (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ اعمالی که در طول هفته انجام می گیرد؛ شب جمعه

نمازهای مستحبی در شب جمعه (مفاتیح الجنان)

اعمال شب جمعه؛ نمازهای بسیاری در شب جمعه وارد شده، از آن جمله است دو رکعت نماز که هر كه اين نماز را بجا آورد (به کیفیت زیر) ايمن كند خدا او را از عذاب قبر و هول هاى روز قيامت‏:

نماز دیگر حضرت فاطمه زهرا (س) (مفاتیح الجنان)

علاوه بر نماز حضرت زهرا سلام الله علیها که قبلا ذکر شد، این نماز نیز منسوب به حضرت زهرا سلام الله علیها ست که در روز جمعه از جمله بهترین اعمال است:

نماز امام حسن عسکری (ع) (مفاتیح الجنان)

مولف گوید که سید بن طاووس در جمال الاسبوع از برای هریک از ائمه علیهم السلام نمازی با دعا ذکر نموده از جمله نماز امام حسن عسكرى عليه السلام؛

نماز جعفر طیار (مفاتیح الجنان)

و از جمله نمازها نماز حضرت جعفر عليه السلام كه اكسير اعظم و كبريت احمر است و بهترین موقع خواندن آن، صدر نهار جمعه است و فضیلت آن بسیار است از جمله آمرزش گناهان بزرگ.

عمل و دعای ام داود (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز نیمه رجب روز مبارکی است و در آن چند عمل است پنجم؛ ادعیه و اعمال ام داود

نماز شب چهاردهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب چهاردهم که به صورت زیر خوانده می شود؛

نماز شب نوزدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب نوزدهم را به صورت زیر می خوانیم؛

نماز وصیت

باب دوم؛ ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 22. نمازی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن وصیت نموده اند:

نماز روز سه شنبه (مفاتیح الجنان)

باب دوم، ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 24. برای هر روز از ایام هفته، نمازی ذکر شده که بیان می کنیم:

فضیلت سوره زلزال

باب ششم؛ خواص بعضی سور و آیات و ذکر بعضی ادعیه :

نماز شب نوزدهم ماه رمضان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از ماه رمضان، نمازی نقل کرده اند؛ نماز شب نوزدهم ماه با این کیفیت:

نماز شب چهاردهم ماه رمضان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از ماه رمضان، نمازی نقل کرده اند؛ نماز شب چهاردهم ماه با این کیفیت:

نماز شب نوزدهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب نوزدهم:

نماز شب چهاردهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب چهاردهم:

نماز شب بیست و سوم ماه شعبان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه شعبان؛ برای هر شب از ماه شعبان، نمازی مخصوص از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است. نماز شب بیست و سوم:

نماز شب بیست و سوم ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ نمازهای مخصوص شب های این ماه را بیان می کنیم، شب بیست و سوم:

عمل و دعای ام داود (زاد المعاد)

اعمال روز نیمه ماه رجب؛ این دعا برای برآمدن حاجات و برطرف شدن غم و اندوه ها و دفع ظالمان مجرب است:

عمل و دعای ام داود (مصباح المتهجد)

از جمله اعمال روز نیمه رجب، دعای ام داود است که ابتدا باید نماز ظهر و عصر را بخوانی، سپس سوره هایی از قرآن کریم (در متن توضیح داده شده است) و بعد از تمام شدن آنها، دعای زیر:

نماز دیگر حضرت فاطمه زهرا (س) (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ علاوه بر نمازهایی که برای روز جمعه ذکر شد، نمازهای دیگری هم هست از جمله نماز دیگر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که خواندن آن در روز جمعه از افضل اعمال است:

نماز حاجت پیامبر (ص) در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ از جمله نمازهایی که برای روز جمعه ذکر شد، نمازهای حاجت هم هست که یکی از آنها؛ انس بن مالک از پیامبر روایت کرده است و به شرح زیر خوانده می شود:

نماز جعفر طیار (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ نماز جناب جعفر طیار:

صفحه‌ها