منوی اصلی

احکام

پرسش و پاسخ

شهادت زن در دادگاه

چرا در اسلام شهادت 2 زن برابر با 1 مرد است؟

یکی از شبهاتی که برخی از روی غرض و به منظور تضعیف احکام اسلام مطرح می کنند این است که چون در دادگاه برای برخی از دعاوی به ازای هر مرد که برای شهادت دادن لازمه اگر شاهدها زن باشند دو زن باید باشند پس  در اسلام ارزش زن از مرد کمتره
 

جواب شبهه:

در بحث شهادت دادن آنچه برای قاضی مهم هست رسیدن به اعتماد در وقوع یک اتفاق هست . به عبارت دیگر ارزش گذاری شخص مطرح نیست ارزش گذاری گفته شخص مطرح هست که چه اندازه حکایتگر واقعیت است .
ادامه ...

مقالات

ربا در اسلام

ربا از جمله بیماری های اقتصادی و اخلاقی است که اکر در جامعه ای گسترش یافت انسجام آن جامعه را از هم می پاشد و آن را به جامعه ای بیمار تبدیل می کند .

ادامه ...