منوی اصلی

تفاهم نامه ها

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور

متن تفاهم نامه با مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور

درگاه کنسرسیوم محتوای ملی

تفاهم نامه همکاری با درگاه کنسرسیوم محتوای ملی

دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان

تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان

ایران گیت

متن تفاهمنامه با شرکت ایران گیت

شرکت مخابرات استان اصفهان

متن تفاهم نامه با شرکت مخابرات اصفهان

دانشگاه صنعتی شریف

متن تفاهمنامه با دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه اصفهان

متن تفاهم نامه با دانشگاه اصفهان

جامعة المصطفی العالمية

متن تفاهم نامه با جامعه المصطفی العالمیه

نهاد کتابخانه های عمومی کشور

تفاهم نامه با نهاد کتابخانه های عمومی کشور