منوی اصلی

سال 1391

پیام تبریک عید غدیر 1391

پیام تبریک عید غدیر خم 1433

پیام تبریک عید غدیر 1391

پیام تبریک عید مبعث 1433

پیام تبریک عید مبعث 1433

پیام تبریک عید مبعث 1433

پیام تسلیت مدیر عامل موسسه اهل بیت «ع»به مناسبت درگذشت آیت الله حاج شیخ آقا مجتبی تهرانی

درگذشت استاد شاخص اخلاق حمیده مرحوم آیة الله حاج شیخ آقا مجتبی تهرانی رحمة الله علیه

پیام تسلیت  مدیرعامل مؤسسه اهل البیت «ع» در پی درگذشت قاری بین المللی هادی پیشرو

پیام تسلیت مدیرعامل مؤسسه اهل البیت «ع» در پی درگذشت قاری بین المللی هادی پیشرو

پیام تسلیت مدیر عامل درپی درگذشت قاری بین المللی هادی پیشرو

پیام مدیرعامل موسسه اهل البیت «ع» در هتک حرمت به پیامبر (1391/7/9)

پیام مدیرعامل در هتک حرمت به پیامبر (1391/7/9)