منوی اصلی

سال 1395

پیام تسلیت مدیرعامل موسسه اهل البیت «ع» به مناسبت درگذشت حضرت آیت الله حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی

پیام تسلیت مدیرعامل موسسه اهل البیت «ع» به مناسبت درگذشت حضرت آیت الله حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی

درگذشت حضرت آیت الله حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی در تاریخ 20 دی ماه 1395

حمله تروریستی به زائران در سامراء 16 آبانماه 1395

پیام تسلیت مدیرعامل موسسه اهل البیت «ع» در پی حمله تروریستی به زائران در سامرا

حمله تروریستی به زائران در سامراء 16 آبانماه 1395

پیام تسلیت مدیرعامل موسسه اهل البیت «ع» در پی ارتحال حضرت آیت‌الله حاج آقا سید تقی طباطبائی قمی

رحلت فقیه پرهیزگار آیت‌الله حاج آقا تقی طباطبائی قمی 7 آبانماه 1395

درگذشت عالمه فاضله « بانو همایونی»

پیام تسلیت مدیرعامل موسسه اهل البیت «ع» در پی درگذشت عالمه فاضله « بانو همایونی»

 درگذشت عالمه فاضله « بانو همایونی»در 10تیرماه 1395