منوی اصلی

روز عرفه

فضیلت روز عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم روز عرفه و به فضیلت های آن اشاره می کنیم:

غسل کردن در روز عرفه

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم روز عرفه و از اعیاد عظیمه است و برای آن چند عمل است: اول- غسل.

زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم روز عرفه و از اعیاد عظیمه است و برای آن چند عمل است: دوم- زيارت امام حسين عليه السلام

نماز روز عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم، سومین عمل، نماز روز عرفه را به جا می آوریم:

روزه گرفتن در روز عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم- از دیگر اعمال روز عرفه است:

نماز روز عرفه هنگام زوال آفتاب (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم که روز عرفه است، هنگام زوال آفتاب، زیر آسمان برو و نماز ظهر و عصر را با رکوع و سجده های نیکو به جا آور و بعد از آن ...

نماز امام علی (ع) در روز عرفه

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم- نماز امام علی علیه السلام را می خوانیم:

تسبیحات پیامبر (ص) در روز عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم، تسبیحات پیامبر صلی الله علیه و آله را در این روز می خوانیم:

صلوات روز عرفه

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم، از دیگر اعمال این روز خواندن صلواتی است که ازا مام صادق علیه السلام نقل شده است:

دعای ام داود در روز عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم در این روز دعای ام داود را که ذکر آن در اعمال رجب گذشت نیز می خوانیم.

تسبیح مفصل در روز عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم و عمل دیگر در این روز، تسبيحی كه ثواب آن بسیار است:

دعای اللهم من تعبا و تهیا در روز عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز عرفه، روز نهم ماه ذی الحجه می باشد و این دعا را در این روز می خوانیم:

دعای چهل و هفتم صحیفه در روز عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم که دعای چهل و هفتم صحیفه امام سجاد علیه السلام نیز را در این روز می خوانیم

دعای امام حسین (ع) در روز عرفه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال ماه ذی الحجه- روز نهم، از جمله دعاهاى مشهور اين روز دعاى امام حسین عليه السلام است

زیارت جامعه در روز عرفه

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم، زیارت جامعه سوم (زیارت جامعه) را در این روز می خوانیم.

دعای آخر روز عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم- در آخر روز عرفه بخوان‏:

دعای عشرات در روز عرفه

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم- در آخر روز عرفه، دعای عشرات را می خوانیم:

زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت حضرت عباس: زیارات مخصوصه؛ ششم زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه

دعای روز عرفه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در ملحقات دوم مفاتیح، دعاهایی که در مفاتیح به واسطه طولانی بودن آنها ذکر نشد، را بیان می کنیم: چهارم- دعایی است که بعد از تسبیح مفصل در روز عرفه می خوانیم: