منوی اصلی

دوشنبه

دعای روز دوشنبه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

منقول از صحیفه سجادیه؛ دعاهای ایام هفته ذکر گردیده است. از آن جمله دعای روز دوشنبه می باشد:

زیارت امام حسن (ع) در روز دوشنبه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

روز دوشنبه روز امام حسن و امام حسين عليهما السلام است. زیارت امام حسن (ع) در این روز:

زیارت امام حسین (ع) در روز دوشنبه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

روز دوشنبه روز امام حسن و امام حسين عليهما السلام است. زیارت امام حسین علیه السلام:

نماز روز دوشنبه (مفاتیح الجنان)

باب دوم، ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 24. برای هر روز از ایام هفته، نمازی ذکر شده که بیان می کنیم: