منوی اصلی

شنبه

دعای روز شنبه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

منقول از صحیفه سجادیه؛ دعاهای ایام هفته ذکر گردیده است. از آن جمله دعای روز شنبه می باشد:

مفهوم حدیث «لا تعادوا الأیام فتعادیکم» و زیارت حضرت رسول (ص) در روز شنبه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در ابتدای فصل پنجم، روایتی از امام هادی (ع) نقل شده مبنی بر اینکه مفهوم حدیث: «دشمنی نکنید با روزها که آنها با شما دشمنی خواهند کرد» و سپس زیارت پیامبر(ص) در روز شنبه را آورده است:

دعای امام رضا (ع) در زیارت پیامبر اسلام (ص) (مفاتیح الجنان)

عباس قمی اول این زیارت که امام رضا (ع) به بزنطی تعلیم فرموده را می خواند روايت شده به سند صحيح كه ابن ابى نصر خدمت امام رضا عليه السلام عرض كرد كه بعد از نماز چگونه صلوات و سلام بر حضرت رسول صلى الله عليه و آله بايد فرستاد فرمود:

نماز روز شنبه (مفاتیح الجنان)

باب دوم، ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 24. برای هر روز از ایام هفته، نمازی ذکر شده که بیان می کنیم: