منوی اصلی

یکشنبه

دعای روز یکشنبه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

منقول از صحیفه سجادیه؛ دعاهای ایام هفته ذکر گردیده است. از آن جمله دعای روز یکشنبه می باشد:

زیارت حضرت امیرالمومنین (ع) در روز یکشنبه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

روایت شده که فردی امام زمان علیه السلام را در بیداری زیارت می کند و ایشان، امام علی (ع) را به این کلمات (که در ذیل آمده) در روز یکشنبه که روز امام علی (ع) است، زیارت می کردند:

زیارت اول حضرت زهرا (س) در روز یکشنبه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در روز یکشنبه علاوه بر زیارت امیرالمومنین امام علی (ع)، زیارت حضرت زهرا (س) هم وارد شده که زیارت اول حضرت به صورت زیر می باشد:

زیارت دوم حضرت زهرا (س) در روز یکشنبه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

زیارت حضرت زهرا (س) به روایت دیگر که این زیارت نیز در روز یکشنبه خوانده می شود:

نماز روز یکشنبه (مفاتیح الجنان)

باب دوم، ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 24. برای هر روز از ایام هفته، نمازی ذکر شده که بیان می کنیم: